UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l Indvandrere l

 l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l IGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l VUC l

 l Tilbage til forsiden l

FVU, AVU og HF

FVU digital og FVU engelsk - fra 1. januar 2019 for de beskæftigede

I "Trepart III" (forliget mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter) om voksen- og efteruddannelserne blev det aftalt, at FVU-programmet skal udvides med FVU-digital og FVU engelsk.

FVU - digital består af undervisning i brugen af digitale værktøjer på basalt niveau, færdigheder i digitale opgaveløsninger og udvikling af digitale kompetencer.

Kurset har 3 trin, der hvert varer mellem 20 og 30 timer.

FVU - engelsk består af undervisning i samtale, lytte og forstå.

Kurset har 4 trin, der hvert varer 20 og 30 timer.

Læs mere her om de nye FVU fag

 

FVU - forberedende voksenundervisning

FVU er et tilbud til alle, som har svært ved at læse, stave eller skrive eller som har svært ved regning og matematik.

FVU udbydes fortrinsvis af VUC.

En række AOF-afdelinger har også gode tilbud.

FVU kan laves sammen med en virksomhed, hvor undervisningen passes ind i arbejdsgangen. Undervisningen kan også foregå på arbejdspladsen eller i fagforeningen.

UddannelsesGuiden er der en grundig præsentation af FVU (optagelse, undervisningen, niveauer, prøver, økonomi, videreuddannelse m.v.)

 

3F´s faktaark - her kan du se en uddybning af FVU fagene

 

AVU

Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne over 18 år om at forbedre deres kundskaber i en række almene fag.

AVU kan foregå ude i en virksomhed eller en 3F-afdeling, hvis man lokalt kan samle hele hold.

Se Uddannelsesguidens information om AVU.

 

Dansk som andetsprog - et AVU-tilbud

I AVU-systemet findes tilbud om dansk for indvandrere m.fl. Tilbuddet omfatter 5 forskellige niveauer, Basis, G, F, E og D. Der er adgang til kurserne for personer der har bestået prøve i dansk 2.

Læs mere om fage her: Dansk som andetsprog, basis - Dansk som andetsprog, niveau G - Dansk som andetsprog, niveau F - Dansk som andetsprog, niveau E - Dansk som andetsprog, niveau D

 

HF- enkeltfag

HF-enkeltfag er studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne og omfatter de samme fag og niveauer, som indgår i en ”normal” HF.

Undervisningen foregår fortrinsvis på VUC-centrene. Der undervises både om dagen og om aftenen, men det største fagudbud ligger om dagen. I de fleste fag tilrettelægges undervisningen over et år. Nogle fag tilrettelægges dog over to år, og andre kan tages på et halvt år. Undervisningen omfatter både holdundervisning, individuel værkstedsundervisning og nogle steder fjernundervisning.

Undervisningen i de enkelte fag afsluttes med en prøve, og man kan sammenstykke prøver i enkeltfag til en hel HF-eksamen

Deltagerbetaling: 300-900 kr. pr. fag. Du skal betale for hvert fag, du deltager i. Deltagerbetalingen er forskellig fra region til region, men er mindst 300 kr. og højst 900 kr. pr. fag. For selvstuderende er betalingen på 300 - 600 kr. pr. fag.

Mere information om HF-enkeltfag på Uddannelsesguiden og på www.vuc.dk.

 

Links

VUC

AOF

Undervisningsministeriets FVU-hjemmeside

Om HF - på Uddannelsesguiden.dk

 

Kontakt

Vedr. ordblinde, FVU m.v.: Leif Michael / 8892 0349 / leif.larsen@3f.dk

Vedr. dansk for indvandrere: Kaj Andersen / 889 21086 / kaj.andersen@3f.dk