UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l

 l IKV l Lærlinge l EGU l IGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l

 l Tilbage til forsiden l

AMU

Voksenuddannelses.dk kan du få et overblik over uddannenlsestyper der findes.

 

AMUkurs.dk

www.amukurs.dk er en portal til alle AMU-kurser inden for industri, handel/kontor, transport/logistik, byggeri samt mejeri/jordbrug.

AMUkurs.dk oplysner om de enkelte kurser, og der er oversigter over "pakker" af kurser, der er relevante for en bestemt branche.

Når man har fundet frem til det kursus, man ønsker information om, er der adgang til en hurtig oversigt over, hvilke skoler, der udbyder kurset, og hvornår kurserne starter. Der er også en nem og direkte vej til tilmelding.

www.amukurs.dk er et rigtig godt værktøj til overblik og tilmelding når det gælder AMU.

 

Uddannelsesadministration.dk

www.uddannelsesadministration.dk findes alle AMU's fælles kompetencebeskrivelser, uddannelsesmål, godkendte uddannelsesinstitutioner, takstkataloger m.v.

 

VEU-godtgørelse

VEUG.dk er der information om de aktuelle satser for VEU-godtgørelse, befordringstilskud m.v.

IT-hjælpemidler for AMU-kursister
AMU-kursister kan få hjælpemidler til at oplæsning undervisningsmaterialer, skrive notater m.v.

Her er der mere om mulighederne.

 

Befordringstilskud - AMU

Kilometersatsen for beskæftigede er 2019 på 0,99 kr. pr. km.

I forbindelse med transport mellem bopæl og uddannelsesstedet kan du få befordringstilskud til den del, der ligger udover 24 km. Du kan højst få til 576 km. pr. dag.

Du må ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende (med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år).

Er du indkvarteret under uddannelsen, kan du også få befordringstilskud - læs mere her.

Et samlet tilskud pr. uddannelse på under 36,54 kr. udbetales ikke.

Yderligere oplysninger om betingelser, satser m.v. findes på VEUG.dk.

 

Undervisningsministeriet

Se afsnittet om AMU på Undervisningsministeriets hjemmeside

 

AMU-statistik

Hvis man vil vide mere om aktiviteten på AMU-området kan Undervisningsministeriets AMU-statistik anbefales.

 

Inspiration til medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg

3F's LUU-håndbog om arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg - her er der en lang række gode tips til 3F's repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg. Se håndbogen her

 

Love og regler

Lov om AMU-uddannelser

AMU institutionsvejledningen

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser

Befordring ved deltagelse i AMU

Bekendtgørelse om tilskud til kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser

Lov om erhvervsskoler (institutionsloven)

 

Kontakt

3F's uddannelseskonsulenter kan hjælpe med yderligere oplysninger. Se oversigten.