UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l

 l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l IGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU

 l Tilbage til forsiden l

SKOLEBESTYRELSE  - ERHVERVSSKOLER OG AMU-CENTRE

 

Ny vejledning fra Undervisningsministeriet: Guidelines og gode råd til arbejdsmarkedsuddannelser

Denne vejledning fra Undervisningsministeriets hjælper skoleledelser og -bestyrelser med at holde sig på dydens smalle sti, når de har med AMU-programmet at gøre.

 

Danske Erhvervsskoler og Gymnasier

Danske Erhvervsskolers og Gymnasiers hjemmeside - www.deg.dk.

Er du medlem af en erhvervsskole-bestyrelse? Så er denne hjemmeside et godt sted at kende. På Danske Erhvervsskolers og Gymnasiers hjemmeside er der et afsnit om bestyrelsesarbejdet. Her er der en sand guldgrube af information og anbefalinger til medlemmerne af skolernes bestyrelser. Se bl.a. "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde".

 

Voksenuddannelse

Voksenuddannelse.dk som du finder her, er en ny side, hvor du får et større overblik over det samlede offentlige understøttede voksenuddannelses tilbud, der udbydes og kan tages i Danmark.

 

Rådet for Voksen- og efteruddannelse (VEU-rådet)

VEU-rådet rådgiver undervisningsministeren om AMU, FVU, uddannelse til ordblinde m.v. Se medlemsfortegnelse, dagsordener, referater, dokumenter m.v. på VEU-rådets hjemmeside.

 

Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU)

REU rådgiver børne- og undervisningsministeren om erhvervsuddannelserne. Se medlemsfortegnelse, dagsordener, referater, dokumenter m.v. på REU's hjemmeside.

 

Inspiration til medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg

3F's LUU-håndbog om arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg - her er der en lang række gode tips til 3F's repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg.

Industriens Uddannelser har udgivet denne meget grundige "Præg industriens uddannelser. Håndbog til arbejdsmarkedets repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg".

Se TUR's temaside om de lokale uddannelsesudvalg - her er der mange gode ideer til LUU-arbejdet.

 

Undervisningsministeriet

AMU-statistik

AMU-afsnittet på Undervisningsministeriets hjemmeside

 

Love og regler

Lov om AMU-uddannelser

Lov om erhvervsskoler (institutionsloven)

Erhvervsuddannelsesloven

Bekendtgørelse om EUD (herunder lærlingenes retsforhold)

AMU institutionsvejledningen

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Elevråd

Vejledning om fastholdelse af elever

Skolehjem (ophold/betaling)

Skolepraktikydelse - bekendtgørelse