UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l

 l IKV l AMU l Lærlinge l IGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l

 l Tilbage til forsiden l

EGU

Ny forberedende grunduddannelse (FGU)

Regeringen, DF, S, SF og RV har indgået en aftale om en reform af det forberedende område.

Der er enighed om, at en række af de nuværende forberedende tilbud lægges sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).

FGU'en kommer til at vare op til 2 år. Den skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre enten en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

FGU’en forankres i statsligt selvejende institutioner, hvor kommunerne bidrager til finansieringen.

FGU'en skal være klar til at modtage de første elever den 1. august 2019.

Du kan læse med om FGU på Undervisningsministeriets hjemmeside

 

Hvad er EGU ?

EGU er et uddannelsesforløb, der kan skræddersys til unge under 30 år, som ikke kan klare et almindeligt job, og som heller ikke lige passer ind i de almindelige ungdomsuddannelser.

De unge, som kan have gavn af EGU, kan fx. være unge, som har indlæringsvanskeligheder, unge af anden etnisk baggrund med svage dansksproglige kompetencer, unge med personlige eller sociale problemer, eller unge, som er skoletrætte. Ledige unge, som møder på jobcenteret, og som har vanskeligt ved at få job og som på grund af problemer er droppet ud af andre uddannelser, kan også være målgruppen for EGU.

Gennem EGU får de unge mulighed for at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, som de kan bruge, uanset om EGU fører til, at de får fast arbejde eller fortsætter i en uddannelse.

EGU sigter mod at give direkte adgang til arbejdsmarkedet eller til en erhvervsuddannelse.

EGU varer 2 år og udbydes af kommunen. 

3F anbefaler, at EGU-elever overgår til en "rigtig" erhvervsuddannelse så snart der er mulighed for det. Et rigtigt svendebrev i hånden er en bedre fremtidssikring end EGU-uddannelsesbeviset.

EGU-elever kan - efter uddannelsens afslutning - optages i a-kassen således at de kan få understøttelse i tilfælde af ledighed.

 

Information om EGU

EGU-hjemmesiden www.egu.dk.

Produktionsskolernes hjemmeside: www.produktionsskoler.dk

Se også Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse

 

EGU-elever kan optages i 3F på samme vilkår som lærlinge

Også EGU-elever har behov for at have en stærk faglig organisation som partner.

I langt de fleste tilfælde vil 3F være den relevante faglige organisation for EGU-elever.

3F's kontingentet for EGU-elever er meget lavt - kun 1-2 kroner om dagen.

Hvad får man så for det?

Ikke så lidt! Man får hjælp, hvis der opstår uoverensstemmelser med virksomheden om lønnen, arbejdstiden, arbejdsmiljøet, ferien o.l. Desuden får man hjælp i tilfælde af arbejdsskade og man får en fritids- og ulykkesforsikring. Og endelig så bliver man optaget i 3F's A-kasse (en betingelse for optagelse i en a-kasse er dog, at uddannelsesaftalen er på mindst 18 måneder og at optagelsen sker under praktikforløbet).

Når man er optaget i en a-kasse har man - efter 12 måneders medlemskab og mindst 1924 timers praktik med løn - ret til dagpenge (på mindst dimittendsatsen), hvis man bliver arbejdsløs. Dette kan få stor betydning, hvis en EGU-elev ikke kan finde et job efter at uddannelsen er afsluttet.

Som ungt medlem af 3F har man desuden adgang til at deltage i mange forskellige interessante og spændende ungdomsaktiviteter i 3F. Følg med på 3F Ungdoms hjemmeside.

Læs mere om medlemsfordelene på 3F's hjemmeside.

Indmeldelse sker på det lokale 3F-kontor. Hvis du ikke lige ved, hvor nærmeste 3F-kontor ligger, så kan du finde det på www.3f.dk. Eller du kan få det at vide ved at ringe til 3F på tlf. 70 300 300. Man kan også melde sig ind via 3F's hjemmeside.

(Specielt til 3F-afdelingerne: EGU-elever skal indplaceres i kontingentkategori 74).

 

Bonus

Virksomheder der ansætter elever i erhvervsgrunduddannels, kan få bonus - op til 40.000 kr.

Læs mere om optjening, udbetaling m.v. på VIRK.

 

Løn til EGU-elever

Lønnen til EGU-elever afhænger af, hvilken overenskomst, der gælder for det pågældende faglige område. Ikke alle overenskomster har bestemmelser om satser til EGU-elever. I sådanne tilfælde vil det være i overensstemmelse med fagretslig praksis at udbetale områdets sats for førsteårslærlinge i EGU-aftalens 1. år og satsen for andetårslærlinge i EGU-aftalens 2. år.

Husk at overenskomsterne handler om meget andet end løn - fx arbejdstider, overarbejdssatser, løn under sygdom, pension m.v. Er du i tvivl - få den lokale 3F afdeling til at udrede, hvordan overenskomsten skal forstås.

Virksomheder der er medlem af en arbejdsgiverforening bør søge rådgivning der.

 

Aktuelle lønsatser

Generelt: satserne gælder for almindelige timer inden for det tidsrum, hvor arbejdstiden kan placeres i henhold til den overenskomst, der gælder for det pågældende faglige område.

For arbejde på forskudt tid, overarbejde, arbejde på helligdage og i weekender vil der normalt skulle betales tillæg til den almindelige sats.

Den lokale 3F afdeling er behjælpelig med at finde frem til de gældende satser. Benyt dette tilbud - det er vigtigt, at virksomheden og eleven får de rigtige satser oplyst. Dette gælder ikke mindst virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst, og dermed ikke kan få rådgivning fra en arbejdsgiverforening.

 

Industrioverenskomsten

EGU-elever aflønnes i praktikperioden på virksomheden med mindstebetalingssats trin 1 og 2

-1. marts 2017 - 28. februar 2018: 1. år:  67,80 kr/t, 2. år: 76,90 kr/t.

-1. marts 2018 - 28. februar 2019: 1. år:  68,95 kr/t, 2. år: 78,20 kr/t.

-1. marts 2019 - 29. februar 2020: 1. år:  70,10 kr/t, 2. år: 79,50 kr/t.

 

Træ- og møbelindustrien

Bemærk at der gælder to overenskomster på området.

Den lokale 3F afdeling hjælper med information om, hvilken overenskomst, der gælder for den konkrete virksomhed.

EGU-elever op til og med 24 år:

Overenskomsten mellem 3F og Træ- og Møbelindustrien (maskinsnedkere m.fl.)

-1. marts 2017 - 28. februar 2018: 1. år:  2446 kr/uge, 2. år: 2843 kr/uge.

-1. marts 2018 - 28. februar 2019: 1. år:  2487 kr/uge, 2. år: 2891 kr/uge.

-1. marts 2019 - 29. februar 2020: 1. år:  2530 kr/uge, 2. år: 2940 kr/uge.

 

Overenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri (bygningssnedkere m.fl.)

-1. marts 2017 - 28. februar 2018: 1. år:  88,95 kr/t, 2. år: 107,35 kr/t.

-1. marts 2018 - 28. februar 2019: 1. år:  90,45 kr/t, 2. år: 109,15 kr/t.

-1. marts 2019 - 29. februar 2020: 1. år:  92,00 kr/t, 2. år: 111,05 kr/t.

Elever over 25 år:

-1. marts 2017 - 28. februar 2018: 117,60 kr/t.

-1. marts 2018 - 28. februar 2019: 119,60 kr/t.

-1. marts 2019 - 29. februar 2020: 121,60 kr/t.

 

Overenskomst mellem 3F og Asfaltindustrien

Gældende 1. marts 2018 - 28. februar 2020:

- EGU-elever under 18 år: 1. år 68,30 kr/time - 2. år 80,70 kr/time

- EGU-elever 18-25 år: 1. år 99,30 kr/time - 2. år 111,75 kr/time

- EGU-elever 26-29 år: 1. år 124,15 kr/time - 2. år 124,15 kr/time

 

Transport og logistik

-1. marts 2017 - 28. februar 2018: 65,02 kr/t

-1. marts 2018 - 28. februar 2019: 66,12 kr/t

-1. marts 2019 - 29. februar 2020: 67,25 kr/t

 

Bygge og anlæg

Gældende 1. marts 2017 - 28. februar 2018:

-EGU-elever under 18 år: 1. år 64,65 /time - 2. år 78,05 /time

-EGU-elever 18–25 år: 1. år 96,10 /time - 2. år 113,25 /time

-EGU-elever 25–29 år: 122,15/time

Gældende 1. marts 2018 - 28. februar 2019:

-EGU-elever under 18 år: 1. år 65,75 /time - 2. år 79,40 /time

-EGU-elever 18–25 år: 1. år 97,75 /time - 2. år 115,15 /time

-EGU-elever 25–29 år: 124,15/time

Gældende 1. marts 2019 - 29. februar 2020:

-EGU-elever under 18 år: 1. år 66,85 /time - 2. år 80,75 /time

-EGU-elever 18–25 år: 1. år 99,35 /time - 2. år 117,15 /time

-EGU-elever 25–29 år: 126,15/time

 

Det grønne område

Gældende 1. marts 2018 - 29. februar 2020 (gartner, landbrug og skov er lønsatserne gældende helt til 28. februar 2021)

Anlægsgartnere: 1. år: 2.552/uge kr./uge, 2. år: 2.950/kr. uge

Gartnerier- og planteskoler: 1. år: 2.618,49 kr./uge, 2. år: 3.031,40kr./uge

Skov- og naturtekniker (privat): 1. år 70,84/time - 2. år 82,29/time

Landbrug og dyrepasser (privat): 1. år 71,38/time - 2. år 82,80/time

 

Pension og forsikring til elever, Anlægsgartner

EGU elever omfattes af arbejdsmarkedspension, når de fylder 20 år med følgende fordeling pr. 1. marts 2018:

1. marts 2018: Arbejdsgiver 3,40%  Elevbidrag 1,70  i alt 5,10%

1. marts 2019: Arbejdsgiver 5,10%  Elevbidrag 2,55  i alt 7,65%

 

Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning har krav på følgende forsikringsydelser:

Invalidepension (max. 60.000 kr. pr. år)

Invalidesum (max. 100.000 kr. pr. år)

Forsikring v. kritisk sygdom (100.000 kr. pr. år)

Dødsfaldssum (300.000 kr. pr. år)

Sundhedsordning i PensionDanmark inkl. hurtig diagnose

 

Pension og forsikring til elever, gartneri, skov, landbrug og dyrepasser

Elever omfattes pensionsordning fra det fyldte 18. år samt når de har opnået 3 måneders anciennitet fra 1. juni 2018 med følgende fordeling:

1. juni 2018: Arbejdsgiver 1,70% Lønmodtager 0,85% =  i alt 2,55%

1. juni 2019: Arbejdsgiver 3,40% Lønmodtager 1,70% =  i alt 5,10%

1. juni 2020: Arbejdsgiver 5,10% Lønmodtager 2,55%  = i alt 7,65%

  

Offentlig service

-EGU-elever i kommuner fra 1.10.2018: 8.265,14 kr.

-EGU-elever i regioner fra 1.10.2018: 8.229,46 kr.

-EGU-elever i staten: 1.10.2018 er 7.966,80 kr (1.4.2019 bliver den 8.040,46 kr.)

nnen reguleres efter de gældende regler om procentregulering af løn.

 

Privat service

Serviceassistent/rengøringstekniker

-Fra og med 15. marts 2017: 71,84/time.

-Fra den 15. marts 2018: 73,06 kr/time.

-Fra den 15. marts 2019: 74,30 kr/time.

 

Hotel/restaurant-området

-1. marts 2017 - 28. februar 2018: 1.-12. måned kr. 11.944,46/md, 13.-24. måned kr. 13.235,76/md

-1. marts 2018 - 28. februar 2019: 1.-12. måned kr. 12.147,52/md, 13.-24. måned kr. 13.460,77/md

-1. marts 2019 - 29. februar 2020: 1.-12. måned kr. 12.354,03/md, 13.-24. måned kr. 13.689,60/md

-Voksenelever (over 25 år): kr. 19.362,56/md. (NB! gammel sats).

Det anbefales, at voksenelever aflønnes med fagets minimalløn for ikke faglærte. Har eleven 12 måneders anciennitet på lærepladsen inden voksenuddannelsesaftalen indgås, eller er eleven tilkendt merit, så den samlede uddannelsestid er 2 år eller derunder, skal eleven aflønnes med fagets minimalløn for ikke faglærte.

Elever har ret til en årlig lønsamtale.

Som et særligt løntillæg indbetales for samtlige elever 1% af den ferieberettigede løn. Beløbet indbetales til Feriefonden, jf. overenskomstens § 41, stk. 8. Beløbet er ikke feriepengeberettiget.

 

Kontakt

Kontakt uddannelseskonsulenter i 3F, Kaj Andersen (88921086). Spørgsmål om EGU i forhold til løn og andre spørgsmål i forhold til overenskomst der omhandler de enkelte faglige områder, bør der rettes kontakt til den uddannelseskonsulent, der er tilknyttet det pågældende faglige område (se oversigten).