UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l

 l IKV l AMU l EGU l IGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l

 l Tilbage til forsiden l

LÆRLINGE

Praktikplads-AUB i gang

Praktikplads-AUB er den nye ordning, hvor nogle arbejdsgivere bliver belønnet for at uddanne lærlinge. Andre arbejdsgivere bliver "straffet" (skal betale ekstra til AUB) for ikke at tage deres rimerlige del af ansvaret.

Beregningen af, hvem der skal belønnes/betale er dog meget indviklet.

Undervisningsministeriet har udgivet en pjece, hvor de uddyber Praktikplads-AUB.

Se også orienteringen på Undervsningsministeriets hjemmeside.

 

Fordelsuddannelser - hvad er det?

En "fordelsuddannelse" er uddannelser inden for fag, hvor der især kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Det betyder, at der er gode muligheder for at få et job efter endt uddannelse og gode udsigter til at få en praktikplads i en virksomhed.

Se Undervisningsministeriets orientering om fordelsuddannelserne.

Se orienteringen på Uddannelsesguiden.

På Virk.dk er der værktøjer til 1) at tjekke om en virksomhed er omfattet af Praktikplads-AUB, 2) Hvor mange elever man i givet fald skal ansætte samt 3) om medarbejderne er erhvervsuddannelse. Endvidere er der en video på godt 2 minutter, der forklarer Praktikplads-AUB.

Link hertil: Virk/Praktikplads-AUB

 

AUB-refusionssatser 2019 for lærlinge

1. års elever: 2.750 kr./uge (69,19/t) ● 2. års elever: 3.040 kr./uge (76,76/t) ● 3. års elever: 3.470 kr. /uge (86,49/t) ● 4. års elever: 4.040 kr. /uge (101,62/t) ● Voksenlærlinge: 5150 kr. /uge (137,84/t)

 

Erhvervsuddannelser som fordelsuddannelser

Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Ved start på en fordelsuddannelse i 2020, vil der være gode muligheder for at få en praktikpalds i en virksomhed, og efter endt uddannelse gode jobmuligheder.

Listen over fordelsuddannelser for 2020 findes her

 

Ny pjece om 3F's erhvervsuddannelser

Pjecen 3F Erhvervsuddannelser er udkommet i en ny og opdateret udgave.

Her kan du se en skærmversion af pjecen.

Pjecen kan bestilles i 3F's ekspedition, varenr. 6100.

 

Uddannelsesaftaler - nu også digitalt

Nu er det muligt at indgå uddannelsesaftaler digitalt. Det kan ske via en it-løsning, kaldet Digitale uddannelsesaftaler.

Det er stadig muligt at indgå uddannelsesaftalen med den formular, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Og indholdet af Digitale uddannelsesaftaler er præcis det samme som indholdet af formularen.

Nu er der altså to muligheder, når man skal indgå en uddannelsesaftale, nemlig Digitale uddannelsesaftaler og formularen.

Her kan du læse mere om de digitale uddannelsesaftaler.

Se Undervisningsministeriets meget grundige gennemgang af, hvad en virksomhed skal gøre, hvis den gerne vil ansætte en lærling. Herunder orientering om, hvordan man bliver godkendt til at have en lærling, hvilke aftaleformer, der findes, hvad der ydes i støtte m.v.

Se også Undervisningsministeriets temaside om uddannelsesaftaler.

 

Hvis uheldet er ude

Hvis du er så uheldig, at du kommer til skade, mens du er i gang med din erhvervsuddannelse, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Det kan du læse mere om i denne folder: HVIS UHELDET ER UDE.

 

Lærlinge skal have løn i henhold til overenskomsten. Det gælder alle lærlinge, også i virksomheder der ikke er overenskomstdækket. Og "løn" omfatter såvel sædvanlig timeløn som pensionsbidrag, ferie, fritvalgskonto m.v.

Det fremgår af en meget klar dom i Sø- og Handelsretten. Her blev en arbejdsgiver dømt til at efterbetale bidrag til pension, fritvalgskonto m.v. SHR påpegede, at lønbegrebet omfatter såvel udbetalt løn som andre ydelser, der er blevet en "sædvanlig og naturlig" del af en arbejdsaftale og af det samlede vederlag.

Link til Sø- og Handelsrettens dom.

 

Brug www.praktikpladsen.dk til lokalt opsøgende arbejde

UddannelsesNYT har modtaget denne ide fra en lokal faglig medarbejder:

www.praktikpladsen.dk er et godt værktøj til lokalt opsøgende arbejde. Her kan man se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at have lærlinge, og inden for hvilke fag. Man kan også se, om de for tiden har lærlinge ansat. Hvis dette er tilfældet, kan man se, hvor den pågældende lærlings uddannelsesaftalen slutter - her kan man fx. kontakte virksomheden og høre, om de ikke skal have en ny lærling.

 

Skattefradrag for lærlinge med langt til skole

Hvis du ikke kan nå hjem, når du er på skole, kan du være berettiget til et særligt skattefradrag. Det har Skatterådet netop besluttet. Se omtalen på SKAT's hjemmeside.

 

Skolepraktik

3F's vejledning om skolepraktik.

Se Undervisningsministeriets temaside om skolepraktik.

Skal du på barsel, mens du er i skolepraktik? Se undervisningsministeriets "Vejledning til praktikcentrene om barselsorlov til skolepraktikelever".

 

Praktikpladsen.dk - mødested for elever og virksomheder

www.praktikpladsen.dk er der information om ledige praktikpladser, godkendte virksomheder m.v.

 

Elevplan.dk

www.elevplan.dk kan hjælpe virksomheder, lærlinge og læresvende med at holde styr på lærlingens uddannelse.

 

2-dages AMU-kursus for mentorer, læresvende og andre der vejleder lærlinge og elever

Kurset giver kendskab til mål for praktik og teori i lærlingens erhvervsuddannelse. Dermed rustes deltagerne til at medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af lærlingens praktik i virksomheden. Kurset står til rådighed for virksomheder og medarbejdere i alle brancher. Se beskrivelsen på Uddannelsesguiden.

 

Tvistighedsnævnet

Se orienteringen om Tvistighedsnævnet (her er der også links til Tvistighedsnævnets årsberetninger).

 

Faglige udvalg

Industriens uddannelser l Jordbrug l TUR (transporterhvervet) l SUS (servicebranchen) l Byggeriets uddannelser

 

AUB - Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag

AUB giver tilskud til virksomheder og lærlinge. Yderligere oplysninger for virksomheder og for lærlinge.

 

Inspiration til medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg

3F's LUU-håndbog om arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg - her er der en lang række gode tips til 3F's repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg.

 

Love og regler

Elevråd l Lov om erhvervsskoler (institutionsloven) l Erhvervsuddannelsesloven l Bekendtgørelse om EUD (herunder lærlingenes retsforhold) l Befordringsudgifter l Skolehjem (ophold/betaling) l Skolepraktikydelse l Tvistighedsnævnet

 

EUD-links

Generel information fra UVM om EUD l Forskellige typer uddannelsesaftaler l  Danske Erhvervsskoler

 

Kontakt

3F's uddannelseskonsulenter kan hjælpe med yderligere oplysninger. Se oversigten.