UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l IGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l Jordbrugets Uddannelser l Fagligt Udvalg Anlægsgartneri l

 l Tilbage til forsiden l

DET GRØNNE OMRÅDE

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)  

Maskiner og teknik i landbruget l Planteproduktion i landbruget l Husdyrproduktion i landbruget l Pasning af zoodyr, hobbydyr og fisk l Produktion og pakning af mejeriprodukter l Etablering og pleje af grønne områder og anlæg l Drift af gartneri, havecenter og planteskole l Skov- og naturforvaltning og naturformidling

Se også oversigten på www.amukurs.dk.

 

Oversigt - Jordbrugets kompetencefond og Anlægsgartner-kompetencefonden

Jordbrugets kompetencefond og Anlægsgartner-kompetencefonden yder tilskud til medarbejdere, der ønsker efteruddannelse.

I denne oversigt over de to kompetencefonde kan du læse mere om støttekriterier, støttesatser og positivlister.

 

Erhvervsuddannelser

Anlægsgartner l Dyrepasser l Gartner l Greenkeeper l Groundsman l Landbrugsuddannelsen l Skov- og naturtekniker

 

amukurs

Nu er AMU-kurserne inden for det grønne område kommet med på www.amukurs.dk.

 

Guide til grønne elever

Denne elevguide indeholder svar på de mange spørgsmål, som elever og lærlinge på det grønne område møder.

Faglige udvalg/efteruddannelsesudvalg

Jordbrugets Uddannelser l Det faglige udvalg for anlægsgartneri

 

Kontakt

Karin Olsen / 889 21071 / karin.olsen@3f.dk