UddannelsesNYT                   

l  3F l 3FI l 3F ungdom l 3FA l Fagbladet l LO l A4 l Uddannelseskonsulenter i 3F  l  Om os  l  Arkiv l LKV2  l 

HÅNDBOG

l   Industri

l Transport

l Byggeri

l Offentlig gruppe

l Privat service

l Det grønne område

l Ordblinde/talblinde

l FVU, AVU og HF

l Indvandrere

 

l IKV

l AMU

l Lærlinge (EUD)

l EGU

l IGU

l Voksenlærlinge (EUV)

l Uddannelsespakker

l Kompetencefonde

l   Støtte/tilskud

l   Jobrotation

l Planlægning

l LUU

l Skolebestyrelse

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

 

NYT OM UDDANNELSE

Trepart III - ny aftale mellem regeringen og arbejdsparkeets parter om voksen- og efteruddannelse

Aftalen omfatter en række initiativer der skal forbedre rammer og vilkår for voksen- og efteruddannelse.

Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se aftalen samt diverse materialer i tilknytning til den.

 

Ny forberedende grunduddannelse (FGU)

Regeringen, DF, S, SF og RV har indgået en aftale om en reform af det forberedende område.

Der er enighed om, at en række af de nuværende forberedende tilbud lægges sammen til en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).

FGU'en kommer til at vare op til 2 år. Den skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre enten en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

FGU’en forankres i statsligt selvejende institutioner, hvor kommunerne bidrager til finansieringen.

FGU'en skal være klar til at modtage de første elever den 1. august 2019.

Læs mere om aftalen og den nye FGU på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

Ændring af kriterierne for tildeling af lønrefusion for voksne elever

Kriterierne for tildeling af lønrefusion for voksne elever er blevet ændret. Fremover kan arbejdsgivere få den højere lønrefusion for voksne elever, hvis eleven ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år.

Hidtil skulle eleven være fyldt 25 år ved uddannelsens start.

Der er tale om en ændring, så reglerne bliver bedre i overensstemmelse med en lang række overenskomster, der forpligter arbejdsgiverne til at betale løn for voksenelever, hvis eleven er fyldt 25 år ved påbegyndelsen af uddannelsesaftalen. Dermed får flere arbejdsgivere højere refusion af deres lønudgifter til voksenelever.

Ændringen trådte i kraft 1. juli 2017 med tilbagevirkende kraft fra den 1. august 2015.

Arbejdsgivere, der siden 1. august 2015 og frem til i dag ikke har fået udbetalt lønrefusion for voksne elever, men som med regelændringen vil være berettiget til lønrefusionen for voksne elever, modtager et brev fra AUB, hvor de bedes bekræfte, at de har udbetalt voksenelevløn til de pågældende elever. Når arbejdsgiveren har bekræftet dette over for AUB, kan AUB udbetale den resterende lønrefusion til arbejdsgiveren.

 

Martin sagde ja tak til Danske Fragtmænds moduluddannelse - det har han ikke fortrudt

Martin arbejder i en af Danske Fragtmænds terminaler. Han er meget ordblind og kunne næste ikke læse og skrive. Men han var frisk og medte sig straks, da virksomheden tilbød test og undervisning. det har givet stort udbytte, både i jobbet og privat.

Se TV2 nyheders indslag om Martin og Danske Fragtmænds initiativ "Moduluddannelse".

 

75 millioner kroner til oplysning til unge om erhvervsuddannelserne

Det er hvad Nordea Fonden har besluttet at yde i tilskud til projekter, der skal få flere unge (og deres forældre) til at se mulighederne i en erhvervsuddannelse. På Nordea Fondens hjemmeside er der mere om mulighederne.

 

Lene, Finn og Palle fortæller om mulighederne for ordblinde

Finn er ordblind. Men fortalte ikke om det. Efter 34 år "sprang han ud". Nu indgår han i en aktiv opsøgende trio i 3F Kastrup sammen med Lene og Palle. Se og hør dem fortælle.

 

6 ugers jobrettet - et tilbud til ledige medlemmer

Ledige har - efter 5 ugers ledighed - ret til op til 6 ugers uddannelse. Det rette mix af kurser kan blive helt afgørende for at finde et godt job.

Men - man kan kun vælge kurser fra en positivliste, som STAR har udarbejdet.

Se oversigterne over de lokale muligheder her: Hovedstaden, Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland, Bornholm.