UddannelsesNYT                   

l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l IGU l Voksenlærlinge l  

l Uddannelsespakker  l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l Industriens Uddannelser l IKUF l AMUkurs.dk l

 l Tilbage til forsiden l

INDUSTRI

 

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Se oversigterne på AMUkurs.dk, Uddannelsesguiden og Industriens Uddannelsers hjemmeside.

 

Efteruddannelsesudvalg

Industriens Uddannelser

Snedkernes uddannelser

 

Manual og powerpoints med praktiske øvelser til værktøjskursus

Via værktøjskurset lærer deltagerne:

- at søge efter relevante AMU-kurser

- at søge støtte fra IKUF/TMKF

- at tilmelde sig AMU-kurser via amukurs.dk

- at søge VEU-godtgørelse og befordringsgodtgørelse

Manualen og Powerpoint-præsentationen kan hentes her

Kontaktperson: Casper Vildbech Larsen tlf. 8892 0416

 

IKUF og TMKF - Industriens Kompetenceudviklingsfond og Træ og Møbelindustriens Kompetencefond

IKUF støtter deltagelse i selvvalgt uddannelse for medarbejdere i industrien (omfattet af overenskomsten mellem DI og CO-Industri).

TMKF – Træ og Møbelindustriens Kompetencefond, støtter deltagelse i selvvalgt uddannelse for medarbejdere i træindustrien (omfattet af "træ- og møbeloverenskomsten" samt "piano- og orgelbyggeroverenskomsten").

Se også oversigten over kompetencefonde på Uddannelsesnyt's afsnit om kompetencefonde.

 

Erhvervsuddannelser (EUD)

Autosadelmager l  Beklædningshåndværker l Bygningsmontør l Bygningssnedker l Elektronikoperatør l Forsyningsoperatør l Gardindekoratør l Industrioperatør l Maskinsnedker l Møbelpolstrer l Møbelsnedker l Orgelbygger l Ortopædist l Overfladebehandler l Plastmager l Procesoperatør l Produktionsassistent - døre og vinduer l Produktionsassistent - møbler l Produktør l  Træoperatør l Vindmølleoperatør 

Se også oversigten over erhvervsuddannelser inden for industrien på Industriens Uddannelsers hjemmeside

 

Find din uddannelse inden for industrien på Erhvervsuddannelse.dk

Faglært.dk indeholder beskrivelser af de mange erhvervsuddannelsen inden for industrien.

Unge kan nemt finde information om hvilke muligheder de har, og hvilke skoler der udbyder de forskellige eUD inden for industrien.

Voksne kan ligeledes finde information om EUV - erhvervsuddannelse for voksne.

Se www.faglært.dk.

 

Kontakt

Pia Maul Andersen / 889 20410 / pia.andersen@3f.dk

Elise Andsager / 889 20410 / elise.andsager@3f.dk

Benedikte Maul Andersen / 8892 0402/  Casper Vildbech Larsen / 8892 0416/ Casper.larsen@3f.dk