UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l

 l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l IGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l

 l Tilbage til forsiden l

KOMPETENCEFONDE

Der kan være betydelige forskelle på støttekriterier og støttesatser i de forskellige kompetencefonde. Derfor er det nødvendigt at sætte sig grundigt ind i forholdene vedrørende den enkelte kompetencefond i forbindelse med rådgivning, projektforberedelse m.v.

 

Industri

Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst Emballageoverenskomsten Textil- og Beklædningsoverenskomsten Overenskomsten med Skrædderlauget i Kjøbenhavn Den grafiske overenskomst Overenskomsten med DS Håndværk og Industri Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond

IKUF's hjemmeside (Industriens Kompetenceudviklingsfond): www.ikuf.dk.

Yderligere information om kompetencefondene inden for industrien: Pia Maul Andersen (88920410), Elise Andsager (88920410) eller Casper Vildbech Larsen (88920416)

 

Bygge- og anlæg

Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond Isoleringsbranchens Udviklingsfond Håndværkets Udviklingsfond

Inden for asfaltbranchen findes Asfaltbranchens Udviklingsfond. Yderligere information om mulighederne for støtte herfra kan fås ved henvendelse til 3F's Byggegruppe.

Yderligere information om kompetencefondene inden for bygge og anlæg: Jens Kirkegaard, tlf. 8892 1096 eller Morten Lehmann, tlf. 8892 0231.

 

Transport

Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond Vaskeribranchens Uddannelsesfond Rederiforeningernes og 3F’s Kompetenceudviklingsfond

Benzin- og Oliebranchens Kompetenceudviklingsfond: Medarbejdere inden for dette OK-område skal søge støtte til uddannelse på www.kompetencefonde.dk.

Yderligere information om kompetencefondene inden for transport: Leif Michael Larsen, tlf. 8892 1074

 

Offentlig service

Kommunale arbejdspladser: Den Kommunale Kompetencefond.

Regionale arbejdspladser: Den regionale kompetencefond.

Yderligere information om kompetencefondene inden for de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser: Kaj Andersen, tlf. 8892 1086.

 

Privat service, Hotel og Restauration

Servicebranchens Udviklingsfond Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond

I denne pjece fra Servicebranchens Udviklingsfond kan du se, hvad du kan søge tilskud til, og hvordan du rent praktisk gør det.

Yderligere information om kompetencefondene inden for privat service, hotel og restauration: Bettina Vig, tlf. 8892 1076 (service) eller Michael Jørgensen tlf. 8892 1127 (hotel og restauration).

 

Det grønne område

Anlægsgartnerfagets Kompetencefond Mejeribrugets Uddannelsesfond Jordbrugets Kompetencefond

Yderligere information om kompetencefondene inden for det grønne område: Karin Olsen, tlf. 8892 1071 (gartner,mejeri og jordbrug)

 

Kontakt

3F's uddannelseskonsulenter kan hjælpe med yderligere oplysninger. Se oversigten.