UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l IGU l Voksenlærlinge l

 l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l TUR l SUS l SCKK l EPOS l

 l Tilbage til forsiden l

OFFENTLIG GRUPPE

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)  

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg l Ejendomsservice l Rengøringsservice l Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap l Pædagogisk arbejde med børn og unge l Praktisk kirketjeneste l Anvendelse af entreprenørmateriel l Spildevandsbehandling l Nedrivning og affaldshåndtering l Forsynings- og distributionssektorerne l Skov- og naturforvaltning og naturformidling l Vintertjeneste l Renovation

 

Efteruddannelsesudvalg

EPOS - Efteruddannelsesudvalget for det pædagogiske område og Social- og Sundhedsområdet l Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser l Kompetencesekretariatet (tidligere FCKK) l Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og Industri l Transporterhvervets Uddannelser (TUR)

 

Efteruddannelse.dk

Du kan finde præsentationer af samtlige godkendte AMU-kurser på www.efteruddannelse.dk. Endvidere kan man fra denne hjemmeside tilmelde sig direkte til kurserne.

 

Uddannelsesmuligheder for rengøringsassistenter

Uddannelsesudvalget for rengøring og service har udgivet 9 foldere med inspiration til AMU-kurser, som rengøringsassistenter med fordel kunne tage. Hver folder indledes med et overblik over, hvad det kræver at arbejde professionelt med rengøring inden for det pågældende område. Folderne kan være en hjælp til forberedelsen af aftaler om efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Link til pjecerne: På vej mod faglært inden for rengøring l Rengøring brush up l Rengøring i industri og skadeservice l Rengøring i private hjem l Rengøring i dag- og døgninstitutioner l Rengøring på hospitaler l Rengøring på hoteller og konferencecentre l Rengøring på kontorer l Rengøring på skoler 

Har du brug for at blive bedre til at gøre rent og lære mere dansk? Se mulighederne i denne folder

 

Erhvervsuddannelser (EUD)

l Forsyningsoperatør l Ejendomsservicetekniker l Anlægsgartner l Serviceassistent l Skov- og naturtekniker l Dyrepasser l Renovationschauffør l Pædagogisk assistent

 

Guide til elever på serviceassistentuddannelsen

3F's guide til elever på serviceassistentuddannelsen. Her orienteres om, hvordan du forholder i de forskellige situationer, du kan komme ud for som elev, samt hvor der er hjælp at hente.

 

Folder om EUD rengøringsassistent og rengøringstekniker

Folder Sådan bliver du erhvervsuddannet rengøringsassistent og rengøringstekniker. Her er en kort og klar orientering om uddannelserne. Lige til at downloade, printe og dele ud.

 

Rengøringstekniker

Uddannelsen til rengøringstekniker varer for unge, der kommer direkte fra folkeskolen i alt 2 år. ½ år på grundforløb 1, ½ år på grundforløb 2 og 1 år på hovedforløbet. Uddannelsen indeholder alle kompetencer inden for rengøring og afsluttes med en prøve. Rengøringsteknikeren kan på et senere tidspunkt fortsætte uddannelsen til serviceassistent. Uddannelsen til serviceassistent vil stadig have de to specialer: Hospitalsservice og Virksomhedsservice. Yderligere oplysninger: Uddannelseskonsulent Bettina Vig, 88921076 eller Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat.

Se pjecen om uddannelsen til rengøringstekniker.

 

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker

Som faglært ejendomsservicetekniker kan du varetage drift og vedligeholdelse af bygninger, varme- og ventilationsanlæg. Du kan være med til at optimere energirigtig drift, pleje af udendørs-områder, herunder fx også håndtering af affald m.v.
Du kan også servicere de brugere og beboer, der bor i eller benytter bygningerne.

Læs mere om uddannelsen Pjece om uddannelsen som ejendomsservicetekniker.

 

Uddannelsen til pædagogisk assistent

Kort pjece om uddannelsen til pædagogisk assistent

Elevguide - pædagogisk assistent

 

Faglige udvalg

Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service l PASS-udvalget l Byggeriets uddannelser l Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

 

SUS - Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat tager sig af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for branchen.

Se sekretariatets hjemmeside www.susudd.dk.

 

Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med 3F. Den Kommunale Kompetencefond støtter med 80% af udgifterne til efter- og videreuddannelse. De resterende 20% skal dækkes af arbejdspladsen.

På fondens hjemmeside http://denkommunalekompetencefond.dk/ er der vejledningsmateriale, oplysninger om hvordan du søger, oplysninger om positivlisten m.m.

 

Den Regionale Kompetencefond

Det er nu muligt at indsende individuelle ansøgninger og gruppeansøgninger til Den Regionale Kompetencefond.

På fondens hjemmeside - www.denregionalekompetencefond.dk - er der derudover vejledningsmateriale, oplysninger om positivliste m.v.

 

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet bidrager til at igangsætte og styrke effekten af kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser gennem rådgivning, økonomisk støtte og formidling af erfaringer.

Læs mere på Kompetencesekretariatets hjemmeside.

 

Kontakt

Kaj Andersen / 889 21086 / kaj.andersen@3f.dk

Bettina Vejen Vig / 889 21076 / bettina.vig@3f.dk