UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l FVU/AVU/HF l Indvandrere l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l IGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker

 l Kompetencefonde l  Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l DVO l NOTA l Ordblinde/Dysleksiforeningen l HTO l LIGETIL.NU l

 l Tilbage til forsiden l

ORDBLINDE / TALBLINDE

 

Videoer om at være ordblind - og mulighederne for undervisning og IT-værktøjer

1) Benjamin vil gerne testes om han er ordblind, 2) Christina følte sig uintelligent, 3) Hvad er ordblindeundervisning, 4) Karsten har svært ved at handle ind fordi han er ordblind, 5) Benjamin får hjælp til teoriundervisning, 6) Christina om det at være ordblind, 7) Kent er ordblind, 8) Christian Bock  - stærkt ordblind - lærte at bruge IT-værktøjer til computer og telefon. Nu klarer han sig uden hjælp - som selvstændig konsulent, 9) Søren Jensen fortæller om at være ordblind og at gøre noget ved det, 10) Finn Madsen "sprang ud" (som ordblind) som 58-årig, 11)  Lene, Finn og Palle fortæller om mulighederne for ordblinde.

 

Hjemmesiden ET LIV SOM ORDBLIND

ET LIV SOM ORDBLIND kan du finde en masse tips, der kan gøre livet som ordblind lidt mindre besværligt.

Ikke mindst afsnittet ORDTAVLEN er værd at besøge. Her er der præsentationer af forskellige apps, der kan hjælpe med at læse og skrive.

Kig også på den Facebook-side, der er tilknyttet "Et liv som ordblind".

 

Find inspiration på Ordklar.dk

Jesper Petersen – selv ordblind – har udviklet Ordklar.dk, en hjemmeside med masser af gode ideer til ordblinde således vil du modtage en seriøst og god undervisning. Jeg deler mine videoer omkring det at læse og stave som ordblind - Se Jespers hjemmeside https://www.ordklar.dk/  

 

Entreprenørgården i Ikast-Brande kommune kom godt fra start med at tage tablets i anvendelse - takket være tilbud om FVU og ordblindekurser

Denne korte video fortæller om, hvordan ledelse og medarbejdere på Entreprenørgården i Ikast-Brande kommune kom rigtig godt i gang med at anvende tablets som platform for styring af og kommunikation om udførelsen af opgaverne.

 

Din telefon og din tablet kan mere end du tror

Hvis du er usikker med hensyn til læsning og skrivning, kan du få stor hjælp fra forskellige apps (programmer). Fordelen ved apps er, at de er gratis eller - eller ret billige - at anskaffe og installere.

Hjælp-til-ordblinde, Et liv som ordblind og Netværkslokomotivets hjemmesider der gode præsentationer af hvad de forskellige IT-værktøjer kan.

På YouTube kan man finde små videoer, der viser hvad telefonen kan. Fx omsætte tale til tekst, læse en tekst - fx SMS - op samt tage et billede af en tekst og få den læst op.

Se også 3F's flyer - Hjælpen ligger i lommen (din telefon kan meget mere end du tror).

 

IT-hjælpemidler i AMU - støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer

I "IT-hjælpemidler i AMU" fra Undervisningsministeriet gennemgås, hvilke hjælpemidler, der står til rådighed for ordblinde deltagere i AMU (samt andre med læse- eller skriveproblemer).

 

Fremtidens arbejdsmarked kræver også basale færdigheder

Det skriver direktør Mikkel Haarder, Dansk Evalueringsinstitut (EVA).

“Det at læse, skrive, regne og bruge it er helt afgørende for at kunne tilpasse sig et fremtidigt arbejdsmarkeds krav. Men hver sjette dansker har dårlige læsefærdigheder, knap hver syvende dansker har dårlige regnefærdigheder, og mere end hver fjerde dansker har dårlige it-færdigheder. Hvis ikke vi sætter ind og styrker de basale færdigheder hos den enkelte, risikerer vi, at Danmarks vækst og konkurrenceevne falder i fremtiden. […] Når så mange mangler kompetencer, kommer digitaliseringen på arbejdsmarkedet til at gå langsommere end den ville gøre, hvis flere var i besiddelse af basale kompetencer. Som samfund forsinkes vi dermed i at opnå de gevinster, som digitaliseringen kan give - for eksempel automatiserede og hurtigere arbejdsprocesser, kortere sagsbehandlingstider og mere fleksible samarbejdsformer.....”

Link til Mikkel Haarders artikel.

Link til oversigt over EVA's evalueringer af læse-, regne- og it-tilbud til voksne.

 

Voksne danskere læser ikke godt nok - og alt for mange kan ikke bruge IT (PIAAC)

Det er konklusionen i en stor undersøgelse af danskernes færdigheder mht. læsning, regning og brug af IT, hvor mere end 7000 i alderen 16-65 år er blevet interviewet og testet.

16% – svarende til over en halv million danske voksne – har decideret dårlige læsefærdigheder, viser undersøgelsen. 

Dobbelt så mange, over en million (28%), kan enten slet ikke bruge IT - eller de er ret dårlige til det.

Omkring en halv million (15%) er dårlige til at regne.

Link til hovedrapporten, sammenfatningsrapporten og pjecen om danskernes færdigheder.

 

NOTA's erhvervsservice

Notas Erhvervs-service har en særlig hjælp til ordblinde. Den går ud på, at NOTA fremstiller de materialer, som ordblinde skal bruge på jobbet. Det kan være alt fra en lille pjece til en svær manual. NOTA's Erhvervs-service kan både hjælpe med at finde information og med at skaffe teksterne. NOTA kan levere teksterne som lydbog eller e-bog - alt efter hvad du foretrækker.

Som arbejdsløs kan du også benytte Erhvervs-service, hvis du er berettiget til dagpenge. NOTA's tilbud er gratis, men det kræver, at du er indmeldt som Erhvervsbruger.

Se også præsentationen af NOTA Erhvervsservice på NOTA's hjemmeside.

 

Ordblindeundervisning for voksne

Den særlige ordblindeundervisning for voksne foregår på små hold med 2-6 deltagere. Den tilrettelægges ud fra den enkelte deltagers behov og interesser. Undervisningen støtter din evne til at læse, skrive og stave. Du kan også lære, hvordan du bruger IT til at kompensere for dine vanskeligheder med at stave og læse.

 

Støtte til anskaffelse af hjælpemidler

Det er noget af en jungle at søge om støtte til hjælpemidler.

Her er der en hjælp at hente.

 

DR LIGETIL - en hjemmeside med nyheder der er lette at læse

DR LIGETIL er en netavis for voksne, som har svært ved at læse almindelige artikler. Artiklerne på DR LIGETIL er skrevet i et klart og enkelt sprog. Svære ord og begreber bliver forklaret. Og læserne får noget at vide om baggrunden for de enkelte nyheder.

 

Milliarder at hente ved bedre læseundervisning

Det har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AKF og NOTA har dokumenteret, at der for samfundet er rigtig mange penge at tjene ved en styrket indsats for bedre læsning, herunder en særlig målrettet indsats for de ordblinde. Ifølge AE er den samfundsmæssige gevinst ved at en voksen ufaglært gennemfører et læsekursus på ca. 70.000 kr. set over et livsforløb (summen af efterfølgende højere løn til kursisten, højere skatteindtægter og lavere udgifter til understøttelse m.v.) 

Se rapporten fra AE-rådet. Se AKF-rapporten. Se rapporten fra NOTA.

 

Idekatalog - styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne

Dette idékatalog har til formål at give inspiration til, hvordan jobcentre, andre aktører og a-kasser kan tilrettelægge indsatsen over for voksne ledige, der har utilstrækkelige basale færdigheder. Idékataloget sætter fokus på såvel læse- og skrivefærdigheder som regne- og matematikfærdigheder, da begge typer af basale færdigheder er nødvendige på det danske arbejdsmarked. Se idekataloget.

 

IT i hverdagen - hjælp til selvhjælp

Der er efterhånden rigtig meget, man kan klare med selvbetjening via Internettet.

Her er links til oversigter, der kan inspirere.

Bliv dus med din computer - benyt dig af Ældresagens fine vejledninger til hvordan du kommer i gang. Bygget op så alle kan være med.

eKurser.nu - korte online kurser indenfor alt fra ebøger til smartphones. Kurserne gennemføres direkte på hjemmesiden, og varer typisk 10-20 minutter hver.

 

Talblindhed - hvad er det?

Det kan du få et første indtryk af på EMU-portalen.

 

Links

Nærmeste VUC

Nærmeste AOF

Hjemmesiden "Et liv som ordblind"

Hjemmesiden "HJÆLP TIL ORDBLINDE"

Socialstyrelsens temaside om ordblindhed

NOTA (Dansk Ordblinde Bibliotek)

Test din læsning

Ordblinde/dysleksiforeningen i Danmark

Netværkslokomotivet

Undervisningsministeriets information om OBU

 

Kontakt

Leif Michael Larsen / 8892 0349 / leif.larsen@3f.dk