UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l

 l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l IGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l LUU l Skolebestyrelse l

 l Tilbage til forsiden l

PLANLÆGNING AF UDDANNELSE

Uddannelsesplanlægning

Uddannelsesplanlægning er en vigtig forudsætning, hvis man vil have styr på virksomhedens uddannelses-aktiviteter. Herunder ikke mindst at sikre, at også virksomhedens specialarbejdere inddrages og får deres del af virksomhedens uddannelsesbudget.

 

Bygge- og anlæg

Find inspiration hos Byggeriets Uddannelser – Efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

 

Industri

Industriens uddannelsers hjemmeside er der god baggrundsinformation i relation til planlægning af efteruddannelse inden for industrien.

 

Transport- og logistik

Se TUR’s – Transporterhvervets Uddannelsers – hjemmeside.

 

Det grønne område

Se det faglige udvalgs hjemmeside.

 

Kompetencesekretariatet (tidligere SCCK)

Her er der en masse inspiration at hente på Kompetencesekretariatets hjemmeside (Tidligere SCCK - Statens center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling).

 

Kommuner

Tillidsfolk m.fl. der arbejder med uddannelse/kompetenceudvikling på det kommunale område, kan hente information og inspiration på portalen Personaleweb. Her er der ”viderestilling” til en række hjemmesider om personaleforhold.