UddannelsesNYT                   

 l Industri l Transport l Byggeri l Offentlig gruppe l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l

 l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l IGU l Voksenlærlinge l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l SUS l KHRU l

 l Tilbage til forsiden l

PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 

Rengøringsservice l Reception, servering og service l Mad til grupper med varierende behov for ernæring l Madfremstilling - restaurant, kantine og catering

 

Efteruddannelsesudvalg

Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser

Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service

Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

 

Ny pjece til inspirationsforløb inden for privat rengøring

Kurserne i denne pjece er et forslag til et uddannelsesforløb, hvor der er fokus på at styrke medarbejderens rengøringsfaglige niveau

 

Uddannelsesmuligheder for rengøringsassistenter

Uddannelsesudvalget for rengøring og service har udgivet 9 foldere med inspiration til AMU-kurser, som rengøringsassistenter med fordel kunne tage. Hver folder indledes med et overblik over, hvad det kræver at arbejde professionelt med rengøring inden for det pågældende område. Folderne kan være en hjælp til forberedelsen af aftaler om efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Link til pjecerne: På vej mod faglært inden for rengøring l Rengøring brush up l Rengøring i industri og skadeservice l Rengøring i private hjem l Rengøring i dag- og døgninstitutioner l Rengøring på hospitaler l Rengøring på hoteller og konferencecentre l Rengøring på kontorer l Rengøring på skoler

Har du brug for at blive bedre til at gøre rent og lære mere dansk? Se mulighederne i denne folder

 

Pjecen ”Rengøring og uddannelse”

Pjecen ”Rengøring og uddannelse” beskriver faglige og almene kurser og uddannelser, som har interesse for rengøringsassistenter. Den beskriver også Serviceoverenskomstens ret til uddannelse og mulighed for støtte fra Servicebranchens Uddannelsesfond. Endelig orienterer pjecen om de nyeste muligheder for undervisning i dansk for fremmedsprogede.

Parterne bag pjecen er 3F PSHR, Rengøring og Service under Serviceforbundet og DI/SBA, Servicebranchens Arbejdsgiverforening.

 

Tilskud fra Danske Services Udviklingsfond

I denne pjece fra Servicebranchens Udviklingsfond kan du se, hvad du kan søge tilskud til, og hvordan du rent praktisk gør det.

 

Hotel- og Restaurationsbranchens uddannelser

Hotel- og restaurationsbranchens fælles uddannelsessekretariat tager sig af både erhvervs-, arbejdsmarkeds- og videreuddannelser inden for branchen. Se sekretariatets hjemmeside.

 

Erhvervsuddannelser (EUD)

Serviceassistent l Kok l Cater l Tjener l Smørrebrødsjomfru l Receptionist

 

Guide til elever på serviceassistentuddannelsen

3F's guide til elever på serviceassistentuddannelsen. Her orienteres om, hvordan du forholder i de forskellige situationer, du kan komme ud for som elev, samt hvor der er hjælp at hente.

 

Folder om EUD rengøringsassistent og rengøringstekniker

Folder Sådan bliver du erhvervsuddannet rengøringsassistent og rengøringstekniker. Her er en kort og klar orientering om uddannelserne. Lige til at downloade, printe og dele ud.

 

Rengøringstekniker

Uddannelsen til rengøringstekniker varer for unge, der kommer direkte fra folkeskolen i alt 2 år. ½ år på grundforløb 1, ½ år på grundforløb 2 og 1 år på hovedforløbet. Uddannelsen indeholder alle kompetencer inden for rengøring og afsluttes med en prøve. Rengøringsteknikeren kan på et senere tidspunkt fortsætte uddannelsen til serviceassistent. Uddannelsen til serviceassistent vil stadig have de to specialer: Hospitalsservice og Virksomhedsservice. Yderligere oplysninger: Uddannelseskonsulent Bettina Vig, 88921076 eller Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat.

Læs mere om uddannelsen som rengøringstekniker på https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/serviceassistent

 

Faglige udvalg

Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service

Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes uddannelsessekretariat

 

SUS - Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat tager sig af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for branchen.

Se sekretariatets hjemmeside www.susudd.dk.

 

Vejledning om arbejdsmiljø for lærlinge inden for gastronomi - og tjernerfaget

BAR Service har udgivet denne vejledning om oplæring af lærlinge og elever inden for gastromoni- og tjenerfaget.

 

Kontakt

Serviceområdets uddannelser: Bettina Vejen Vig / 889 21076 / bettina.vig@3f.dk

Hotel- og restaurationsområdets uddannelser:  Michael Jørgensen / 889 21127 / michael.jorgensen@3f.dk