UddannelsesNYT                   

l Industri l Byggeri l Offentlig service l Privat service l Det grønne område l Ordblinde/talblinde l FVU/AVU/HF l Indvandrere l IKV l AMU l Lærlinge l EGU l IGU l Voksenlærlinge l

l Uddannelsespakker l Kompetencefonde l Støtte/tilskud l Jobrotation l Planlægning l LUU l Skolebestyrelse l TUR l SUS l Lovpligtig efteruddannelse l AMUkurs.dk l

 l Tilbage til forsiden l

TRANSPORT

Ny varebilsuddannelse

Fra den 1. juli 2019 er der krav om en særlig chaufføruddannelse for at køre erhvervstransport med varebiler. Kravet omfatter en grunduddannelse samt efteruddannelse hvert femte år, hvor der skal erhverves et såkaldt varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB) Læs her mere om varebilsuddannelsen.

 

Ny taxiuddannelse

Den 1.1.2018 er en ny uddannelse for kommende taxichauffører sat i søen.

For at erhverve taxi-chaufførkort skal du opfylde følgende betingelser: 1) være fyldt 21 år; 2) haft kørekort B i mindst 3 år; 3) opfylde kravene til vandel og god skik; 4) opfylde kravene til helbred; 5) gennemføre og bestå et 10 dages kvalifikationskursus.

10 dages kurset udbydes af godkendte skoler landet over. Find dem på www.amukurs.dk.

 I forbindelse med den nye uddannelse er kravet om at bestå kørekort B/erhverv bortfaldet. Til gengæld skal skolen gennemføre såvel en teoretisk som praktisk test.

De nye regler indebærer også, at der er sprogkrav til dem, der søger optagelse på taxi-kvalifikationskurset. Fremover kræves der et dansk-niveau svarende til kravene ved Dansk 2 prøven.

www.taxilov.dk er der en grundig og meget pædagogisk gennemgang af de nye regler i taxiloven.

 

Aktive mentorer for lærlinge inden for transport og logistik - skal hjælpe lærlingene til bedre uddannelse

- nu med ekstra bonus fra uddannelsesfondene

En mentor hjælper lærlingen i gang i virksomheden og støtter under uddannelsesforløbet. Det kan blive afgørende for et godt uddannelsesforløb og for at både lærling og virksomhed får succes med uddannelsen.

Følg dette mentor-kursus og bliv en bedre mentor.

Klik og se de 6 korte videoer om, hvorfor det er en god ide med mentorer:

-Mentor i transportbranchen

-Ung og ny på arbejdsmarkedet

-Sådan afstemmer man forventninger

-Sørg for en ordentlig velkomst

-Samtale og feedback

-Sammenhæng mellem skole og virksomhed

Se TUR's artikel om mentorer og mentorkurset.

En række skoler landet over udbyder nu en "kursuspakke for mentorer" - se oversigten over skolerne på AMUkurs.dk.

Uddannelsesfondene på transportområdet har besluttet at yde ekstra bonus på 5000 kr. til virksomheder, der har haft en (nyuddannet) mentor tilknyttet den færdiguddannede lærling.

 

Transportuddannelser.dk og Jobitransport.dk - skal få mange flere unge til at uddanne sig inden for transport og logistik

www.transportuddannelser.dk og www.jobitransport.dk kan du møde nogle af landets nuværende dygtigste og mest ambitiøse transport- og logistiklærlinge. De unge tegner et virkelighedsnært og troværdigt billede af hvad det vil sige at være i gang med en transportuddannelse. Det er også muligt at skrive til og med dem, og få svar på spørgsmål, som ikke bliver besvaret på siden.

 

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 

Se oversigterne på amukurs.dk.

Se Uddannelsesguidens oversigt over AMU-uddannelser inden for transport og logistik samt inden for industriel vask og teltmontage.

Se også oversigten over transport- og logistikområdets AMU-kompetencebeskrivelser på TUR's hjemmeside 

 

AMU-kurser til vaskeriarbejdere

Uddannelsescentret i Roskilde (en del af ZBC) en den eneste erhvervsskole i Danmark der er godkendt til at udbyde AMU-kurserne inden for vask.

 

Hjemmeside om MERITVEJEN

Har du arbejdet i transportbranchen i 4 år eller mere? - er du 25 år eller derover? - har du lyst til at blive faglært? Så er Meritvejen måske noget for dig.

Læs mere om Meritvejen på www.meritvejen.dk. PÅ TUR's hjemmeside kan du endvidere finde logbøger og eksempler på en virksomheds økonomi i forbindelse med at indgå uddannelsesaftale med en medarbejder om Meritvejen.

 

Efteruddannelsesudvalg

Transporterhvervets Uddannelser

SUS - referencegruppe for Vaskeriindustrien

SUS - referencegruppen for festudlejningsbranchen

 

Kompetencefondene inden for transport og logistik

Kompetencefondene inden for transport og logistik yder tilskud til kompetenceafklaring, ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning,  aftalt uddannelse, selvvalgt uddannelse og uddannelse i opsigelsesperioden.

Læs mere på PensionDanmark's hjemmeside.

 

Lovpligtig grund- og efteruddannelse af erhvervschauffører

Se den udførlige information på Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsens hjemmeside.

 

Erhvervsuddannelser (EUD)

Link til TUR's information om EUD inden for transport og logistik

Link til internet-version af TUR's pjece om erhvervsuddannelser inden for transport og logistik (den "rigtige" pjece kan rekvireres ved henvendelse til TUR - tlf. 35878700)

Fisker - læs mere om uddannelsen til erhvervsfisker (med blåt bevis) på www.blivfisker.nu.

Erhvervsuddannelsen til teater- udstillings- og eventtekniker.

 

Lærlinge er en god investering - ny pjece september 2017 - med nye beregninger

En lærling - det har vi ikke råd til! Denne opfattelse er ret udbredt. Men langt fra sand. I hvert fald ikke når det gælder lærlinge inden for godstransport. Dette bevises i en pjece med titlen Lærlinge er en god investering, som er udgivet af TU (Transportens Uddannelser, som "ejes" af Dansk Industri/ATL og 3F Transportgruppen i fællesskab). I pjecen gennemgås 4 helt konkrete uddannelsesforløb. I alle 4 tilfælde er resultatet et økonomisk overskud – fra 14.000 op til over 300.000 kroner.

Pjecen anbefales i forbindelse med dialog med vognmænd om ansættelse af unge lærlinge.

 

Bogpakker til lærlinge

To fonde på transportområdet - Transportsektorens Uddannelsesfond (TSU) og Godstransportens Udviklings- og Uddannelsesfond (GUU) - finansierer bogpakker til lærlinge inden for transport og logistik. Det er en betingelse at virksomheden er bidragyder til TSU eller GUU samt at lærlingen er medlem af 3F. Bogpakkerne rekvireres gennem TUR-Forlag.

Læs mere om bogpakkerne på TUR Forlags hjemmeside.

 

Tilskud fra TU eller GUU til vognmænd, der uddanner lærlinge

TU (Transportens Udviklingsfond) og GUU (Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond) giver et kontant tilskud på 10.000 kr. til virksomheder, der uddanner lærlinge.

Det er en betingelse at virksomheden er bidragyder til den overenskomstbaserede uddannelsesfond, TSU eller GUU.

Beløbet udbetales til virksomheden når uddannelsen er gennemført.

Herudover refunderer fondene udgifter til svendeprøve og studietur.

Medlemmer af ATL - kontakt ATL, c/o DI, DK-1787 København V. Se også informationen på www.tsu.dk/da/om-fonden.

Medlemmer af DTL-arbejdsgiver under Dansk Erhverv - kontakt DTL/Dansk Erhverv, Børsen, DK-1217 København K. (att. chefkonsulent Ilkay Yüksel Aztout, mail iya@danskerhverv.dk, tlf. 2238 2623).

 

Kontakt

Kim Poder/ 889 20326 / kim.poder@3f.dk

Leif Michael Larsen  / 889 21074 / leif.larsen@3f.dk