Ordblindhed

Vidste du at:

Ca. 65.000 danskere har et alvorligt synshandicap

Ca. 7 % af den danske befolkning er ordblinde. Det svarer til godt 400.000 danskere

Der findes mange hjælpemidler til ordblinde, som kan hjælpe dem igennem et uddannelsesforløb

Man kan modtage ordblindeundervisning, hvis man er ordblind, og ikke længere er omfattet af undervisningspligten. Det kræver blot, at man inden undervisningsstart, bliver ordblindetestes. 

It-hjælpemidler er muligt, og det er en stor del af undervisningen.
Ordblindeundervisningen er gratis, og der undervises både om dagen og om aften.

Nedenfor finder du informationer om, hvad det vil sige, at være ordblind, diverse hjemmesider om ordblindhed samt støttende værktøjer til håndtering af ordblindhed.

 

Hjemmesiden ET LIV SOM ORDBLIND

Your Subtitle Goes Here
5

På ET LIV SOM ORDBLIND kan du finde en masse tips, der kan gøre livet som ordblind lidt mindre besværligt.

Ikke mindst afsnittet ORDTAVLEN er værd at besøge. Her er der præsentationer af forskellige apps, der kan hjælpe med at læse og skrive.

Kig også på den Facebook-side, der er tilknyttet “Et liv som ordblind”.

Find inspiration på Ordklar.dk

Your Subtitle Goes Here
5

Jesper Petersen som selv er ordblind, har udviklet hjemmesiden ordklar.dk.

 et er en hjemmeside til ordblinde, hvor der findes gode råd, inspiration til undervisning/uddannelse, hjælpemidler til alt lige fra apps, programmer m.m., artikler/nyheder samt podcast omkring ordblindhed.

Det er en gratis hjemmeside, hvor man kan oprette sig som bruger – Hjemmesiden findes her

 

Entreprenørgården i Ikast-Brande kommune kom godt fra start med at tage tablets i anvendelse - takket være tilbud om FVU og ordblindekurser

Your Subtitle Goes Here
5

Denne korte video fortæller om, hvordan ledelse og medarbejdere på Entreprenørgården i Ikast-Brande Kommune kom rigtig godt i gang med at anvende tablets som platform for styring af og kommunikation om udførelsen af opgaverne.

Din telefon og din tablet kan mere end du tror

Your Subtitle Goes Here
5

Hvis du er usikker med hensyn til læsning og skrivning, kan du få stor hjælp fra forskellige apps (programmer). Fordelen ved apps er, at de er gratis – eller ret billige – at anskaffe og installere.

På hjemmesiderne: Hjælp-til-ordblindeEt liv som ordblind og Netværkslokomotivets  findes der gode præsentationer af, hvad de forskellige IT-værktøjer kan.

På YouTube kan man finde små videoer, der viser hvad telefonen kan. Fx omsætte tale til tekstlæse en tekst – fx SMS – op samt tage et billede af en tekst og få den læst op.

 

IT-hjælpemidler i AMU - støtte til deltagere med læse- og skriveproblemer

Your Subtitle Goes Here
5

“IT-hjælpemidler i AMU” fra Undervisningsministeriet gennemgås, hvilke hjælpemidler der står til rådighed for ordblinde deltagere i AMU (samt andre med læse- eller skriveproblemer).

Fremtidens arbejdsmarked kræver også basale færdigheder

Your Subtitle Goes Here
5

Det skriver direktør Mikkel Haarder, Dansk Evalueringsinstitut (EVA).

“Det at læse, skrive, regne og bruge it er helt afgørende for at kunne tilpasse sig et fremtidigt arbejdsmarkeds krav. Men hver sjette dansker har dårlige læsefærdigheder, knap hver syvende dansker har dårlige regnefærdigheder, og mere end hver fjerde dansker har dårlige it-færdigheder. Hvis ikke vi sætter ind og styrker de basale færdigheder hos den enkelte, risikerer vi, at Danmarks vækst og konkurrenceevne falder i fremtiden. […] Når så mange mangler kompetencer, kommer digitaliseringen på arbejdsmarkedet til at gå langsommere end den ville gøre, hvis flere var i besiddelse af basale kompetencer. Som samfund forsinkes vi dermed i at opnå de gevinster, som digitaliseringen kan give – for eksempel automatiserede og hurtigere arbejdsprocesser, kortere sagsbehandlingstider og mere fleksible samarbejdsformer…..”

Link til Mikkel Haarders artikel.

Link til oversigt over EVA’s evalueringer af læse-, regne- og it-tilbud til voksne.

Voksne danskere læser ikke godt nok - og alt for mange kan ikke bruge IT (PIAAC)

Your Subtitle Goes Here
5

Det er konklusionen i en stor undersøgelse af danskernes færdigheder mht. læsning, regning og brug af IT, hvor mere end 7.000 i alderen 16-65 år er blevet interviewet og testet.

16 % – svarende til over en halv million danske voksne – har decideret dårlige læsefærdigheder, viser undersøgelsen.

Dobbelt så mange, over en million (28 %), kan enten slet ikke bruge IT – eller de er ret dårlige til det.

Omkring en halv million (15 %) har meget svært ved at regne.

Link til hovedrapportensammenfatningsrapporten og pjecen om danskernes færdigheder.

NOTAs erhvervs-service

Your Subtitle Goes Here
5

Notas Erhvervs-service har en særlig hjælp til ordblinde. Den går ud på, at Nota fremstiller de materialer, som ordblinde skal bruge på jobbet. Det kan være alt fra en lille pjece til en svær manual. Notas Erhvervs-service kan både hjælpe med at finde information og med at skaffe teksterne. Nota kan levere teksterne som lydbog eller e-bog – alt efter hvad du foretrækker.

Som arbejdsløs kan du også benytte Erhvervs-service, hvis du er berettiget til dagpenge. Notas tilbud er gratis, men det kræver, at du er indmeldt som Erhvervsbruger.

Se også præsentationen af Nota Erhvervs-service på Notas hjemmeside.

Ordblindeundervisning for voksne

Your Subtitle Goes Here
5

Den særlige ordblindeundervisning for voksne foregår på små hold med 2-6 deltagere. Den tilrettelægges ud fra den enkelte deltagers behov og interesser. Undervisningen støtter din evne til at læse, skrive og stave. Du kan også lære, hvordan du bruger IT til at kompensere for dine vanskeligheder med at stave og læse.

Støtte til anskaffelse af hjælpemidler

Your Subtitle Goes Here
5

Det er noget af en jungle at søge om støtte til hjælpemidler.

Her er der hjælp at hente.

DR LIGETIL

en hjemmeside med nyheder der er lette at læse
5

DR LIGETIL er en netavis for voksne, som har svært ved at læse almindelige artikler. Artiklerne på DR LIGETIL er skrevet i et klart og enkelt sprog. Svære ord og begreber bliver forklaret, og læserne får noget at vide om baggrunden for de enkelte nyheder.

Milliarder at hente ved bedre læseundervisning

Your Subtitle Goes Here
5

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AKF og NOTA  har dokumenteret, at der for samfundet er rigtig mange penge at tjene ved en styrket indsats for bedre læsning, herunder en særlig målrettet indsats for de ordblinde. Ifølge AE er den samfundsmæssige gevinst ved, at en voksen ufaglært gennemfører et læsekursus, på ca. 70.000 kr. set over et livsforløb (summen af efterfølgende højere løn til kursisten, højere skatteindtægter og lavere udgifter til understøttelse m.v.).

Se Rapport fra AE rådet. Se rapporten fra Nota.

Idekatalog - styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne

Your Subtitle Goes Here
5

Dette idékatalog har til formål at give inspiration til, hvordan jobcentre, andre aktører og a-kasser kan tilrettelægge indsatsen over for voksne ledige, der har utilstrækkelige basale færdigheder. Idékataloget sætter fokus på såvel læse- og skrivefærdigheder som regne- og matematikfærdigheder, da begge typer af basale færdigheder er nødvendige på det danske arbejdsmarked. Se mere i idekataloget.

IT i hverdagen - hjælp til selvhjælp

Your Subtitle Goes Here
5

Der er efterhånden rigtig meget, man kan klare med selvbetjening via Internettet.

Her er links til oversigter, der kan inspirere:

Bliv dus med din computer – benyt dig af Ældre Sagens fine vejledninger til, hvordan du kommer i gang. Vejledningerne er bygget op, så alle kan være med.

eKurser.nu – korte online-kurser inden for alt fra ebøger til smartphones. Kurserne gennemføres direkte på hjemmesiden og varer typisk 10-20 minutter hver.

Talblindhed - hvad er det?

Your Subtitle Goes Here
5

Det kan du få inspiration omkring talblindhed EMU-portalen.

ANSVARLIGE FOR OMRÅDE

Leif Michael Larsen

Leif Michael Larsen

Tlf: 60 25 34 85
E-mail: leif.larsen@3f.dk

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik