Forberedende grunduddan- nelse (FGU) og erhvervsgrund- uddannelse (EGU)

Informationer om FGU, herunder EGU.

I forhold til erhvervsgrunduddannelse (EGU) er der forskellige links, inspirationsforløb og aktuelle lønsatser inden for de forskellige brancher.

EUV

Informationer om erhvervsuddannelser for voksne inden for de forskellige brancher, hvor der er linket direkte til uddannelsernes hjemmeside.

LÆRLINGE

Information om fordelsuddannelser, AUB-refusionssatser, 3F’s erhvervsuddannelser, uddannelsesaftaler digitalt, viden om lærlingeforhold, kontakt til fagenes faglige udvalg og links til love og uddannelserne.

IGU

Formålet med IGU-forløbene er – gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering (fx AMU-kurser) – at bibringe IGU-eleverne et kvalifikationsniveau, der gør dem i stand til at gennemføre en erhvervsuddannelse eller overgå til job på ordinære vilkår.

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik