EGU

Erhvervsgrunduddannelsen EGU er en del af FGU. På denne side finder du informationer om FGU herunder EGU, diverse hjemmesider til EGU og aktuelle lønsatser indenfor de forskellige brancher m.m.

Formålet med Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Your Subtitle Goes Here
5

 

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU har plads til unges forskellige individuelle kompetencer og har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt at opnå ufaglært beskæftigelse. FGU er hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at komme videre. Fælles for eleverne er, at de har brug for en anden vej for at komme i uddannelse eller job. Nogle skal have løftet deres faglige niveau, så de opfylder adgangskravene til en ungdomsuddannelse. Andre har brug for at udvikle sig personligt eller socialt.

Du kan læse med om FGU på Undervisningsministeriets hjemmeside.

EGU er en del af Forberedende grunduddannelse (FGU)

Your Subtitle Goes Here
5

EGU er den 1. august 2019 blevet en del af den forberedende grunduddannelse (FGU).

EGU er til den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og have konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsuddannelse.

EGU er en aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed. Find inspiration Her.

Her skal eleven opnå kendskab til arbejdsmarkedet og tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante og efterspurgte på arbejdsmarkedet, således at eleven senere kan overgå til en erhvervsuddannelse eller beskæftigelse.

Det er den kommunale ungeindsats, der har ansvaret for at finde en praktikplads til den unge. I praktikken undervises eleven i et fagligt tema. Ved siden af praktikforløbet deltager den unge i skoleforløb, som skal understøtte virksomhedspraktikken, eksempelvis AMU-kurser eller matematik- og danskundervisning. Undervisningen på EGU er fordelt med 2/3 virksomhedspraktik og 1/3 skoleundervisning.

EGU-elever kan – efter uddannelsens afslutning på højeste niveau (FGU-niveau 3) – optages i a-kassen. Det betyder, at eleverne kan opnå dimittendrettigheder.

Links til Undervisningsministeriets hjemmeside og lovgivning

Your Subtitle Goes Here
5

EGU-elever kan optages i 3F på samme vilkår som lærlinge

Your Subtitle Goes Here
5

Også EGU-elever har behov for at have en stærk faglig organisation som partner.

I langt de fleste tilfælde vil 3F være den relevante faglige organisation for EGU-elever.

3F’s kontingent for EGU-elever er meget lavt – kun 1-2 kroner om dagen.

Hvad får man så for det?

Ikke så lidt! Man får hjælp, hvis der opstår uoverensstemmelser med virksomheden om lønnen, arbejdstiden, arbejdsmiljøet, ferien o.l. Desuden får man hjælp i tilfælde af arbejdsskade, og man får en fritids- og ulykkesforsikring. Og endelig bliver man optaget i 3F’s A-kasse (en betingelse for optagelse i en a-kasse er dog, at uddannelsesaftalen er på mindst 18 måneder, og at optagelsen sker under praktikforløbet).

Som ungt medlem af 3F har man desuden adgang til at deltage i mange forskellige interessante og spændende ungdomsaktiviteter i 3F. Følg med på 3F Ungdoms hjemmeside.

Læs mere om medlemsfordelene på 3F’s hjemmeside.

Indmeldelse sker på det lokale 3F-kontor. Hvis du ikke lige ved, hvor nærmeste 3F-kontor ligger, så kan du finde det på www.3f.dk. Eller du kan få det at vide ved at ringe til 3F på tlf. 70 300 300. Man kan også melde sig ind via 3F’s hjemmeside.

(Specielt til 3F-afdelingerne: EGU-elever skal indplaceres i kontingentkategori 74).

EGU-Bonus til arbejdsgiver

Your Subtitle Goes Here
5

Virksomheder, der ansætter elever i erhvervsgrunduddannelse, kan få bonus – op til 40.000 kr.

Læs mere om optjening, udbetaling m.v. her

Bekendtgørelse om bonus ved ansættelse af FGU elever i private virksomheder – se mere her 

Aktuelle lønsatser

Your Subtitle Goes Here
5

Lønnen til EGU-elever afhænger af, hvilken overenskomst der gælder for det pågældende faglige område. Ikke alle overenskomster har bestemmelser om satser til EGU-elever. I sådanne tilfælde vil det være i overensstemmelse med fagretslig praksis at udbetale områdets sats for førsteårslærlinge i EGU-aftalens 1. år og satsen for andetårslærlinge i EGU-aftalens 2. år.

Husk at overenskomsterne handler om meget andet end løn – fx arbejdstider, overarbejdssatser, løn under sygdom, pension m.v. Er du i tvivl – få den lokale 3F afdeling til at udrede, hvordan overenskomsten skal forstås.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverforening, bør søge rådgivning der.

Generelt: Satserne gælder for almindelige timer inden for det tidsrum, hvor arbejdstiden kan placeres i henhold til den overenskomst, der gælder for det pågældende faglige område.

For arbejde på forskudt tid, overarbejde, arbejde på helligdage og i weekender vil der normalt skulle betales tillæg til den almindelige sats.

Den lokale 3F-afdeling er behjælpelig med at finde frem til de gældende satser. Benyt dette tilbud – det er vigtigt, at virksomheden og eleven får de rigtige satser oplyst. Dette gælder ikke mindst virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst og dermed ikke kan få rådgivning fra en arbejdsgiverforening.

Industrioverenskomsten

EGU-elever aflønnes i praktikperioden på virksomheden med mindstebetalingssats trin 1 og 2

– 1. marts 2020 – 28. februar 2021: 1. år: 71,30 kr./t., 2. år: 80,85 kr./t.

– 1. marts 2021 – 28. februar 2022: 1. år: 72,50 kr./t., 2. år: 82,25 kr./t.

– 1. marts 2022 – 29. februar 2023: 1. år: 73,75 kr./t., 2. år: 83,60 kr./t.

Auto- og boligmonteringsoverenskomsten

EGU-Lønsatserne gælder uanset alder for hhv. år 1 og 2.

1. maj 2021 1. løntrin kr. 70,35 pr. time / 2. løntrin kr. 85,75 pr. time

1. jan. 2022 1. løntrin kr. 71,50 pr. time / 2. løntrin kr. 87,20 pr. time

1. marts 2023 1. løntrin kr. 72,75 pr. time / 2. løntrin kr. 88,70 pr. time

 

Træ og møbelindustrien (maskinsnedker)

Bemærk, at der gælder to overenskomster på området.

Den lokale 3F-afdeling hjælper med information om, hvilken overenskomst der gælder for den konkrete virksomhed.

EGU-elever op til og med 24 år:

– 1. marts 2020 – 28. februar 2021: 1. år: 2.573,00 kr./uge, 2. år: 2.990,00 kr./uge.

– 1. marts 2021 – 28. februar 2022: 1. år: 2.616,75 kr./uge, 2. år: 3.040,80 kr./uge.

– 1. marts 2022 – 29. februar 2023: 1. år: 2.661,25 kr./uge, 2. år: 3.092,50 kr./uge.

Overenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri (snedker)

– 1. marts 2020 – 28. februar 2021: 1. år: 68,00 kr./t., 2. år: 82,10 kr./t.

– 1. marts 2021 – 28. februar 2022: 1. år: 69,15 kr./t., 2. år: 83,50 kr./t.

– 1. marts 2022 – 29. februar 2023: 1. år: 70,30 kr./t., 2. år: 84,95 kr./t.

Elever over 25 år:

– 1. marts 2020 – 28. februar 2021: 124,10 kr./t.

– 1. marts 2021 – 28. februar 2022: 126,60 kr./t.

– 1. marts 2022 – 29. februar 2023: 129,10 kr./t.

Overenskomst mellem 3F og Asfaltindustrien

Gældende 1. marts 2018 – 28. februar 2020:

– EGU-elever under 18 år: 1. år 68,30 kr./t., 2. år 80,70 kr./t.

– EGU-elever 18-25 år: 1. år 99,30 kr./t., 2. år 111,75 kr./t.

– EGU-elever 26-29 år: 1. år 124,15 kr./t., 2. år 124,15 kr./t.

Transport og logistik

– 1. marts 2020 – 28. februar 2021: 68,39 kr./t.

– 1. marts 2021 – 28. februar 2022: 69,56 kr./t.

– 1. marts 2022 – 29. februar 2023: 70,74 kr./t.

Bygge og anlæg

Gældende 1. maj 2020 – 31. december 2020:

– EGU-elever under 18 år: 1. år 68,00 kr./t., 2. år 82,10 kr./t.

– EGU-elever 18–25 år: 1. år 101,10 kr./t., 2. år 119,15 kr./time

– EGU-elever 25–29 år: 128,65 kr./t.

Gældende 1. januar 2021 – 28. februar 2022:

– EGU-elever under 18 år: 1. år 69,15 kr./t., 2. år 83,50 kr./t.

– EGU-elever 18–25 år: 1. år 102,80 kr./t., 2. år 121,15 kr./t.

– EGU-elever 25–29 år: 131,15 kr./t.

Gældende 1. marts 2022 – 29. februar 2023:

– EGU-elever under 18 år: 1. år 70,30 kr./t., 2. år 84,95 kr./t.

– EGU-elever 18–25 år: 1. år 104,55 kr./t., 2. år 123,25 kr./t.

– EGU-elever 25–29 år: 133,65 kr./t.

Det grønne område

EGU og IGU lønninger på det grønne område

Anlægsgartner, greenkeeper og groundsman (3F og DAG)

1.    marts 2021 1.    marts 2022
1.    uddannelsesår pr. uge

2.595 kr.

 

2.640   kr.
2.    uddannelsesår pr. uge 3.000 kr.

3.051 kr.

 

Fritvalgsopsparing 4% 5%

EGU elever over 25 år aflønnes som voksenelever.

EGU elever er:

omfattet af arbejdsmarkedspension når de fylder 18 år (8% arbejdsgiverbidrag, 4% elev)

  • omfattet af arbejdsgiver forsikringsydelser til elever (kan tegnes hos Pension Danmark)
  • optjener fritvalgsopsparing (beregnet af den ferieberettigeløn)

Landbrug og dyrepasser (3F og GLS-A)

1.    marts 2021 1.    marts 2022 2.    marts 2023
1.    uddannelsesår

11.571,02 kr. pr måned/

72,17 kr. pr. time

 

11.697,68 kr. pr. måned/

72,96 kr. pr. time

11.838,77 kr. pr måned/73,84 kr. pr time
2.    uddannelsesår 13.421,22 kr. måned/83,71 kr. pr time

13.568.73 kr. pr. måned/83,71 kr. pr. time

 

13.732,26 kr. pr. måned/85,65 kr. pr. time
Fritvalg 5% 6% 7%

 

Gartneri (3F-GLS-A)

1.    marts 2021 1.    marts 2022 1.    marts 2023
1.    uddannelsesår pr. uge 2.647,29 kr. 2.676,41 kr. 2.708,53
2.    uddannelsesår pr. uge 3.064,75 kr. 3.098,46 kr. 3.135,64 kr.
Fritvalg 5% 6% 7%

Skov (3F – GLS-A)

1. marts 2021 1. marts 2022 1.    marts 2023
1.    uddannelsesår pr. time 71,65 kr. 72,44 kr. 73,31 kr.
2.    uddannelsesår pr. time 83,20 kr. 84,12 kr. 85,13
Fritvalg 5% 6% 7%

Offentlig service

– EGU-elever i kommuner fra 1.4.2022: 9.615,76 kr.

– EGU-elever i regioner fra 1.4.2022: 9.446,94 kr.

– EGU-elever i staten fra 1.4.2021: 8.234,02 kr.

Lønnen reguleres efter de gældende regler om procentregulering af løn.

Privat service

Serviceassistent/rengøringstekniker

1. år, sats 1/2. år, 2. sats:

15. marts 2020: 75,56/84,26 kr./ t.

15. marts 2021: 76,85/85,70 kr./t.

15. marts 2022: 78,15/87,15 kr./t.

Køkken/kantineområdet

1.marts 2019

1-12 måneder: kr. 12.354,03

13-24 måneder: kr. 13.689,60

1. marts 2020

1-12 måneder: kr. 12.564,05

13-24 måneder: kr. 13.922,32

1. marts 2021

1-12 måneder: kr. 12.777,64

13-24 måneder: kr. 14.159,00

1. marts 2022

1-12 måneder: kr. 12.994,86

13-24 måneder: kr. 14.399,70

Hotel-/restaurantområdet

– 1. marts 2017 – 28. februar 2018: 1.-12. måned 11.944,46 kr./md., 13.-24. måned kr. 13.235,76/md.

– 1. marts 2018 – 28. februar 2019: 1.-12. måned 12.147,52 kr./md., 13.-24. måned 13.460,77 kr./md.

– 1. marts 2019 – 29. februar 2020: 1.-12. måned 12.354,03 kr./md., 13.-24. måned 13.689,60 kr./md.

– Voksenelever (over 25 år): 19.362,56 kr./md. (NB! gammel sats).

Det anbefales, at voksenelever aflønnes med fagets minimalløn for ikke-faglærte. Har eleven 12 måneders anciennitet på lærepladsen, inden voksenuddannelsesaftalen indgås, eller er eleven tilkendt merit, så den samlede uddannelsestid er 2 år eller derunder, skal eleven aflønnes med fagets minimalløn for ikke faglærte.

Elever har ret til en årlig lønsamtale.

Som et særligt løntillæg indbetales for samtlige elever 1 % af den ferieberettigede løn. Beløbet indbetales til Feriefonden, jf. overenskomstens § 41, stk. 8. Beløbet er ikke feriepengeberettiget.

Kontakt

Kontakt uddannelseskonsulent i 3F, Kaj Andersen (tlf. 8892 1086). Spørgsmål om EGU i forhold til løn samt andre spørgsmål i forhold til overenskomst, der omhandler de enkelte faglige områder, bør rettes til den uddannelseskonsulent, der er tilknyttet det pågældende faglige område (se oversigten).

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik