LÆRLINGEforhold

Her findes information om fordelsuddannelser, AUB-refusionssatser, 3F’s erhvervsuddannelser, uddannelsesaftaler digitalt, viden om lærlingeforhold, kontakt til fagenes faglige udvalg og links til love og uddannelserne.

Praktikplads-AUB i gang

Your Subtitle Goes Here
5

Praktikplads-AUB er den nye ordning, hvor nogle arbejdsgivere bliver belønnet for at uddanne lærlinge. Andre arbejdsgivere bliver “straffet” (skal betale ekstra til AUB) for ikke at tage deres rimerlige del af ansvaret.

Beregningen af, hvem der skal belønnes/betale, er dog meget indviklet.

Undervisningsministeriet har udgivet en pjece, der giver information om Praktikplads-AUB.

Se også orienteringen på Undervsningsministeriets hjemmeside.

AUB-refusionssatser 2022 for lærlinge

Your Subtitle Goes Here
5
Tilskud pr. uge  2021
1. års elev  2.840 kr.
2. års elev  3.340 kr.
3. års elev 3.610 kr.
4. års elev 4.090 kr.
Voksenelev  5.360 kr.

Læs også om forhøjet lønrefusion her

Ny pjece om 3F's erhvervsuddannelser

Your Subtitle Goes Here
5

Pjecen 3F Erhvervsuddannelser finder du her

Pjecen kan bestilles i 3F’s ekspedition, varenr. 6100.

Uddannelsesaftaler - nu også digitalt

Your Subtitle Goes Here
5

Nu er det muligt at indgå uddannelsesaftaler digitalt. Det kan ske via en it-løsning, kaldet Digitale uddannelsesaftaler.

Det er stadig muligt at indgå uddannelsesaftalen med den formular, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. Og indholdet af Digitale uddannelsesaftaler er præcis det samme som indholdet af formularen.

Nu er der altså to muligheder, når man skal indgå en uddannelsesaftale, nemlig Digitale uddannelsesaftaler og formularen.

Her kan du læse mere om de digitale uddannelsesaftaler.

Se også Undervisningsministeriets temaside om uddannelsesaftaler.

Hvis uheldet er ude

Your Subtitle Goes Here
5

Hvis du er så uheldig, at du kommer til skade, mens du er i gang med din erhvervsuddannelse, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Det kan du læse mere om i denne folder: Hvis uheldet er ude

Lærlinge skal have løn i henhold til overenskomsten. Det gælder alle lærlinge, også i virksomheder, der ikke er overenskomstdækket. “Løn” omfatter såvel sædvanlig timeløn som pensionsbidrag, ferie, fritvalgskonto m.v.

Det fremgår af en meget klar dom i Sø- og Handelsretten. Her blev en arbejdsgiver dømt til at efterbetale bidrag til pension, fritvalgskonto m.v. SHR påpegede, at lønbegrebet omfatter såvel udbetalt løn som andre ydelser, der er blevet en “sædvanlig og naturlig” del af en arbejdsaftale og af det samlede vederlag.

Sø-& Handelsrettens dom

Brug www.praktikpladsen.dk til lokalt opsøgende arbejde

Your Subtitle Goes Here
5

UddannelsesNYT har modtaget denne ide fra en lokal faglig medarbejder:

www.praktikpladsen.dk er et godt værktøj til lokalt opsøgende arbejde. Her kan man se, hvilke virksomheder der er godkendt til at have lærlinge og inden for hvilke fag. Man kan også se, om de for tiden har lærlinge ansat. Hvis dette er tilfældet, kan man få et overblik over, hvornår den pågældende lærlings uddannelsesaftalen slutter – her kan man fx kontakte virksomheden og høre, om de ikke skal have en ny lærling.

Skattefradrag for lærlinge med langt til skole

Your Subtitle Goes Here
5

Hvis du ikke kan nå hjem, når du er på skole, kan du være berettiget til et særligt skattefradrag. Det har Skatterådet netop besluttet. Se omtalen på SKAT’s hjemmeside.

Skolepraktik

Your Subtitle Goes Here
5

Praktikpladsen.dk - mødested for elever og virksomheder

Your Subtitle Goes Here
5

På www.praktikpladsen.dk er der information om ledige praktikpladser, godkendte virksomheder m.v.

Elevplan.dk

Your Subtitle Goes Here
5

www.elevplan.dk kan hjælpe virksomheder, lærlinge og læresvende med at holde styr på lærlingens uddannelse.

2-dages AMU-kursus til personer der arbejder med praktisk oplæring af elever/lærlinge i virksomheder

Your Subtitle Goes Here
5

Kurset giver kendskab til mål for praktik og teori i lærlingens erhvervsuddannelse. Dermed rustes deltagerne til at medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af lærlingens praktik i virksomheden. Kurset står til rådighed for virksomheder og medarbejdere i alle brancher. Se beskrivelsen på Uddannelsesguiden.

Tvistighedsnævnet

Your Subtitle Goes Here
5

Se orienteringen om Tvistighedsnævnet (her er der også links til Tvistighedsnævnets årsberetninger).

AUB - Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag

Your Subtitle Goes Here
5

AUB giver tilskud til virksomheder og lærlinge. Yderligere oplysninger for virksomheder og for lærlinge.

Inspiration til medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg

Your Subtitle Goes Here
5

LUU håndbog 2020 beskriver arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg – her er der en lang række gode tips til 3F’s repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg. Håndbogen vil blive ændret med årstal, når der er ændringer.

Kontakt

3F’s uddannelseskonsulenter kan hjælpe med yderligere oplysninger. Se oversigten.

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik