Transport

Her findes informationer om de forskellige erhvervsuddannelser og efteruddannelsesmuligheder inden for transport- og logistikområdet. Der er også information om kompetencefondene på områderne samt en god beskrivelse af lærlingeforhold, inkl. støttemuligheder.

Ny varebilsuddannelse

Your Subtitle Goes Here
5

Fra den 1. juli 2019 er der krav om en særlig chaufføruddannelse for at køre erhvervstransport med varebiler. Kravet omfatter en grunduddannelse samt efteruddannelse hvert femte år, hvor der skal erhverves et såkaldt varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB). Læs her mere om varebilsuddannelsen.

Ny taxiuddannelse

Your Subtitle Goes Here
5

Den 1. januar 2018 er en ny uddannelse for kommende taxichauffører sat i søen.

For at erhverve taxi-chaufførkort skal du opfylde følgende betingelser: 1) være fyldt 21 år; 2) haft kørekort B i mindst 3 år; 3) opfylde kravene til vandel og god skik; 4) opfylde kravene til helbred; 5) gennemføre og bestå et 10-dages kvalifikationskursus.

10 dages-kurset udbydes af godkendte skoler landet over. Find dem på www.amukurs.dk.

I forbindelse med den nye uddannelse er kravet om at bestå kørekort ‘B/erhverv’ bortfaldet. Til gengæld skal skolen gennemføre såvel en teoretisk som en praktisk test.

De nye regler indebærer også, at der er sprogkrav til dem, der søger optagelse på taxi-kvalifikationskurset. Fremover kræves der et dansk-niveau svarende til kravene ved dansk 2-prøven.

Her finder du taxiloven, hvor der er en grundig og meget pædagogisk gennemgang af de nye regler.

Aktive mentorer for lærlinge inden for transport og logistik - skal hjælpe lærlingene til bedre uddannelse

nu med ekstra bonus fra uddannelsesfondene
5

En mentor hjælper lærlingen i gang i virksomheden og støtter under uddannelsesforløbet. Det kan blive afgørende for et godt uddannelsesforløb og for, at både lærling og virksomhed får succes med uddannelsen.

Følg dette mentor-kursus og bliv en bedre mentor.

Klik og se de 6 korte videoer om, hvorfor det er en god ide med mentorer:

Mentor i transportbranchen – Ung og ny på arbejdsmarkedet
– Sådan afstemmer man forventninger
– Sørg for en ordentlig velkomst
– Samtale og feedback
– Sammenhæng mellem skole og virksomhed

Se TUR’s artikel om mentorer og mentorkurset.

En række skoler landet over udbyder nu en “kursuspakke for mentorer” – se oversigten over skolerne på AMUkurs.dk.

Uddannelsesfondene på transportområdet har besluttet at yde en ekstra bonus på 5.000 kr. til virksomheder, der har haft en (nyuddannet) mentor tilknyttet den færdiguddannede lærling.

Transportuddannelser.dk og Jobitransport.dk - skal få mange flere unge til at uddanne sig inden for transport og logistik

Your Subtitle Goes Here
5

På www.transportuddannelser.dk og www.jobitransport.dk kan du møde nogle af landets nuværende dygtigste og mest ambitiøse transport- og logistiklærlinge. De unge tegner et virkelighedsnært og troværdigt billede af, hvad det vil sige at være i gang med en transportuddannelse. Det er også muligt at skrive til og med dem og få svar på spørgsmål, som ikke bliver besvaret på siden.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Your Subtitle Goes Here
5

Se oversigterne på amukurs.dk.

Se Uddannelsesguidens oversigt over AMU-uddannelser inden for transport og logistik samt inden for industriel vask og teltmontage.

Se også oversigten over transport- og logistikområdets AMU-kompetencebeskrivelser på TUR’s hjemmeside.

AMU-kurser til vaskeriarbejdere

Your Subtitle Goes Here
5

Uddannelsescentret i Roskilde (en del af ZBC) er den eneste erhvervsskole i Danmark, der er godkendt til at udbyde AMU-kurserne inden for vask.

Hjemmeside om MERITVEJEN

Your Subtitle Goes Here
5

Har du arbejdet i transportbranchen i 4 år eller mere? – er du 25 år eller derover? – og har du lyst til at blive faglært? Så er Meritvejen måske noget for dig.

Læs mere om Meritvejen på www.meritvejen.dk. På TUR’s hjemmeside kan du endvidere finde logbøger og eksempler på en virksomheds økonomi i forbindelse med at indgå uddannelsesaftale med en medarbejder om Meritvejen.

Kompetencefondene inden for transport og logistik

Your Subtitle Goes Here
5

Kompetencefondene inden for transport og logistik yder tilskud til kompetenceafklaring, ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning, aftalt uddannelse, selvvalgt uddannelse og uddannelse i opsigelsesperioden.

Læs mere på PensionDanmark’s hjemmeside.

Lovpligtig grund- og efteruddannelse af erhvervschauffører

Your Subtitle Goes Here
5

Se den udførlige information på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Erhvervsuddannelser (EUD)

Your Subtitle Goes Here
5

Link til TUR’s information om EUD inden for transport og logistik.

Link til internet-version af TUR’s pjece om erhvervsuddannelser inden for transport og logistik (den “rigtige” pjece kan rekvireres ved henvendelse til TUR – tlf. 35878700).

Fisker – læs mere om uddannelsen til erhvervsfisker (med blåt bevis) på www.blivfisker.nu.

Erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker.

Lærlinge er en god investering - ny pjece september 2017 - med nye beregninger

Your Subtitle Goes Here
5

En lærling – det har vi ikke råd til! Denne opfattelse er ret udbredt. Men langt fra sand. I hvert fald ikke, når det gælder lærlinge inden for godstransport. Dette bevises i en pjece med titlen Lærlinge er en god investering, som er udgivet af TU (Transportens Uddannelser, som “ejes” af Dansk Industri/ATL og 3F Transportgruppen i fællesskab). I pjecen gennemgås 3 helt konkrete uddannelsesforløb. I alle 3 tilfælde er resultatet et økonomisk overskud – fra 14.000 op til over 300.000 kroner.

Pjecen anbefales i forbindelse med dialog med vognmænd om ansættelse af unge lærlinge.

Bogpakker til lærlinge

Your Subtitle Goes Here
5

To fonde på transportområdet – Transportsektorens Uddannelsesfond (TSU) og Godstransportens Udviklings- og Uddannelsesfond (GUU) – finansierer bogpakker til lærlinge inden for transport og logistik. Det er en betingelse, at virksomheden er bidragyder til TSU eller GUU, samt at lærlingen er medlem af 3F. Bogpakkerne rekvireres gennem TUR-Forlag.

Læs mere om bogpakkerne på TUR Forlags hjemmeside.

Tilskud fra TU eller GUU til vognmænd, der uddanner lærlinge

Your Subtitle Goes Here
5

TU (Transportens Udviklingsfond) og GUU (Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond) giver et kontant tilskud på 10.000 kr. til virksomheder, der uddanner lærlinge.

Det er en betingelse, at virksomheden er bidragyder til en overenskomstbaseret uddannelsesfond, TSU eller GUU.

Beløbet udbetales til virksomheden, når uddannelsen er gennemført.

Herudover refunderer fondene udgifter til svendeprøve og studietur.

Medlemmer af ATL – kontakt ATL, c/o DI, DK-1787 København V. Se også informationen på www.tsu.dk/da/om-fonden.

Medlemmer af DTL-arbejdsgiver under Dansk Erhverv – kontakt DTL/Dansk Erhverv, Børsen, DK-1217 København K (att. chefkonsulent Marianne Kragh, mail mar@danskerhverv.dk , tlf. 4124 3014).

 

ANSVARLIGE FOR OMRÅDE

Kim Poder

Kim Poder

Tlf: 88 92 03 26
E-mail: kim.poder@3f.dk

Leif Michael Larsen

Leif Michael Larsen

Tlf: 60 25 34 85
E-mail: leif.larsen@3f.dk

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik