KOMPETENCEFONDE

I kompetencefonde er der forskellige kriterier og satser, når en medarbejder ønsker uddannelse. Inden for hver branche finder du link til de enkelte branchers kompetencefonde.

Industri

Your Subtitle Goes Here
5IKUF’s hjemmeside (Industriens Kompetenceudviklingsfond): www.ikuf.dk

Træ- og møbelindustriens kompetencefond https://www.tmkf.dk/

Er du ikke omfattet af ovenstående overenskomster, kan du læse mere om muligheden for støtte til kompetenceudvikling i de respektive overenskomster, fx Emballageoverenskomsten eller Tekstil- og beklædningsoverenskomsten.

Yderligere information om kompetencefondene inden for industrien: Pia Maul Andersen (88920410), Elise Andsager (88920410) eller Casper Vildbech Larsen (88920416).

Bygge og anlæg

Your Subtitle Goes Here
5

Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond
Isoleringsbranchens Udviklingsfond
Håndværkets Udviklingsfond

Inden for asfaltbranchen findes Asfaltbranchens Udviklingsfond. Yderligere information om mulighederne for støtte herfra kan fås ved henvendelse til 3F’s Byggegruppe.

Yderligere information om kompetencefondene inden for bygge og anlæg: Jens Kirkegaard, tlf. 8892 1096, eller Morten Lehmann, tlf. 8892 0231.

Transport

Your Subtitle Goes Here
5

Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond
Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond
Vaskeribranchens Uddannelsesfond
Rederiforeningernes og 3F’s Kompetenceudviklingsfond

Benzin- og Oliebranchens Kompetenceudviklingsfond: Medarbejdere inden for dette OK-område skal søge støtte til uddannelse på www.kompetencefonde.dk.

Yderligere information om kompetencefondene inden for transport: Leif Michael Larsen, tlf. 8892 1074.

Offentlig service

Your Subtitle Goes Here
5

Kommunale arbejdspladser:

Den kommunale kompetencefond
Mindre pjece om den kommunale kompetencefond
Fra ufaglært til faglært

Regionale arbejdspladser:

Den regionale kompetencefond
Der kommer snart en mindre pjece om den regionale kompetencefond
Regional kompetencefond ufaglært til faglært 

Statslige arbejdspladser:

Den statslige kompetencefond
Mindre pjece om den statlige kompetencefond

Yderligere information om kompetencefondene inden for de statslige, regionale og kommunale arbejdspladser: Kaj Andersen, tlf. 8892 1086.

Privat service, Hotel og Restauration

Your Subtitle Goes Here
5

Servicebranchens Udviklingsfond 

Danske Service Kompetencefond

Hotel-, Restauant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond

Der er også en kompetencefond på søfartsområdet – den finder du her

Kantineoverenskomsten finder du her

Yderligere information om kompetencefondene inden for privat service, hotel og restauration: Bettina Vig, tlf. 8892 1076 (service) eller Michael Jørgensen tlf. 8892 1127 (hotel og restauration).

Det grønne område

Your Subtitle Goes Here
5

Anlægsgartnerfagets Kompetencefond
Mejeribrugets Uddannelsesfond
Jordbrugets Kompetencefond

Yderligere information om kompetencefondene inden for det grønne område: Karin Olsen, tlf. 8892 1071 (gartner, mejeri og jordbrug).

Kontakt

3F’s uddannelseskonsulenter kan hjælpe med yderligere oplysninger –  se oversigten.

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik