STØTTE OG TILSKUD TIL UDDANNELSE

Her kan du finde økonomiske støtte- og tilskudsmuligheder i forbindelse med, at en medarbejder skal på uddannelse, både inden for det offentlige arbejdsmarked og det private.

VEU-godtgørelsen 2022

Your Subtitle Goes Here
5

I 2022 er satsen for VEU-godtgørelse 120,68 kr. pr. time (4.465 kr. pr. uge). Det svarer til den højeste dagpengesats. Læs mere her via dette link; VEU-godtgørelse og befordringstilskud | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

AUB-refusionssatser 2022 for lærlinge

Your Subtitle Goes Here
5

1. års elever: 2.940 kr./uge (79,45 kr./t.)
2. års elever: 3.060 kr./uge (82,70 kr./t.)
3. års elever: 3.640 kr./uge (98,37 kr./t.)
4. års elever: 4.210 kr./uge (113,78 kr./t.)
Voksenlærlinge: 5.360 kr./uge (144,86 kr./t.)

Ny sats fra 1. januar 2021 – det vides pt ikke hvad forhøjelsesprocenten bliver for 2022.
For skoleophold fra 1. juli til 31. december 2020 fås den normale lønrefusionssats plus 20 procent. Man kan dog højst få 20 procent mere end den løn, der betales til eleven.
For skoleophold i 2021 fås den normale lønrefusionssats plus 7 procent. Igen kan virksomheden dog højst få 7 procent mere end den løn, der betales til eleven. Satserne findes her

 

 

SVU 2022

Your Subtitle Goes Here
5

SVU-satsen er for 2022 fastsat til 4.465 kr./uge (120,67 kr./t.). Det svarer til den højeste dagpengesats.

Bemærk, at man skal have været ansat i virksomheden i mindst 26 uger for at være berettiget til SVU.

Mere om SVU – se SVU hjemmesiden.

Kompetencefonde

Your Subtitle Goes Here
5

På de fleste af 3F’s overenskomstområder er der kompetencefonde, der støtter uddannelsesaktiviteter.

MEN støttekriterierne varierer fra område til område. Derfor skal du kigge nærmere på, hvad der gælder for det område, du arbejder med.

Her på Uddannelsesnyt kan du finde information om de mange forskellige 3F-kompetencefonde.

Skolepraktikydelse i 2022

Your Subtitle Goes Here
5

Som noget nyt vil skolepraktikydelsen stige efterhånden som erhvervsuddannelsen færdiggøres. Det gælder fra 1. januar 2022:

Elever på 18 år og derover på hovedforløb vil modtage:

  1. år: 8.855 kr/md
  2. år: 9.743 kr/md
  3. år: 10.777 kr/md
  4. år. 12.687 kr/md

Elever under 18 år vil modtage 3.698 kroner om måneden.

Løntilskud for EUD-elever og lærlinge, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale

Your Subtitle Goes Here
5

Hvis en lærling/elev har mistet sin praktikplads uden selv at være skyld i det, kan en virksomhed, der viderefører uddannelsesaftalen, få et ekstraordinært løntilskud, når han/hun er i praktik. Situtionen kan fx opstå, hvis den tidligere arbejdsgiver er gået konkurs.

Se mere – herunder støttesatserne – på Virk.dk.

Befordringstilskud - AMU

Your Subtitle Goes Here
5

Skatterådet har i dag fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2021 – lavere benzinpris i 2021 derfor er satsen faldet.

Kilometersatsen for beskæftigede er i 2021 på 0,95 kr. pr. km. / 2022 er kilometersatsen på 0,99 kr. pr. km.

I forbindelse med transport mellem bopæl og uddannelsesstedet kan du få befordringstilskud til den del, der ligger udover 24 km t./r.

Er du indkvarteret under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til 1) ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering); 2) rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage, og 3) rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage. Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor du er indkvarteret. Du kan højst få tilskud til 400 kilometer pr. rejse.

Du må ikke have en uddannelse, der i niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller en ligestillet uddannelse. Det vil sige, du må ikke have en uddannelse, som i sin tid krævede, at du havde en gymnasial uddannelse for at kunne komme ind. Har du en uddannelse på et højere niveau, kan du ikke få befordringstilskud – medmindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.

Et samlet tilskud pr. uddannelse på under 36,54 kr. udbetales ikke.

Yderligere oplysninger om betingelser, satser m.v. findes her

Virksomhedens økonomi i forbindelse med ansættelse af voksenlærling - et regneark

Your Subtitle Goes Here
5

3F har udarbejdet et VEU-beregning-for-2022 som kan bruges til at udarbejde et overslag over en virksomheds samlede økonomi i forbindelse med at ansætte en eller flere voksenlærlinge.

Praktikpladstilskud til voksenlærlinge

Your Subtitle Goes Here
5

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) støtter virksomheder i “flaskehalsbrancher”, der opkvalificerer specialarbejdere til faglærte. Støtten er på 30 kr. pr. praktiktime (for nogle lediges vedkommende 45 kr./t.). Men det er forskelligt, hvilke fag der gives tilskud til i de 7 RAR, så man må ind og checke listen i det pågældende område for at få klar besked.

Se praktikpladstilskud til voksenlærlig

Tilskud til vognmænd, der uddanner unge lærlinge

Your Subtitle Goes Here
5

TU (Transportens Udviklingsfond, ATL-området) og GUU (Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond, DTL-området) giver et kontant tilskud på 10.000 kr. til virksomheder, der uddanner lærlinge. Det er en betingelse, at virksomheden er bidragyder til TSU eller GUU. DI/ATL-medlemsvirksomheder skal sende ansøgningen til ATL, c/o DI, DK-1787 København V. DE/DTL-virksomheder skal sende ansøgningen til Dansk Erhverv, DK-1217 København K. Kontaktperson i 3F: Leif Michael Larsen (tlf. 8892 1074). Kontaktperson i Dansk Erhverv: Marianne Kragh (tlf. 3374 6187 ) kontaktperson i DI/ATL: Michael Boas Pedersen (tlf. 3377 4827).

 

Lovgivning på SU, SVU og godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Your Subtitle Goes Here
5

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik