STØTTE OG TILSKUD TIL UDDANNELSE –

Her kan du finde økonomiske støtte- og tilskudsmuligheder i forbindelse med, at en medarbejder skal på uddannelse, både inden for det offentlige arbejdsmarked og det private.

VEU-godtgørelsen 2023

Your Subtitle Goes Here
5

I 2023 er satsen for VEU-godtgørelse 123,11 kr. pr. time (4.555 kr. pr. uge). Det svarer til den højeste dagpengesats. Læs mere her via dette link; VEU-godtgørelse og befordringstilskud | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB)-refusionssatser 2023 for lærlinge

Your Subtitle Goes Here
5

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) giver arbejdsgivere refusion og tilskud til elevers, lærlinges og medarbejderes skoleophold og efteruddannelse. Arbejdsgiver skal betale til AUB, og har samtidig mulighed for selv at bruge ordningen.

1. års elever: 2.890 kr./uge (78,10 kr./t.)
2. års elever: 3.390 kr./uge (91,62 kr./t.)
3. års elever: 3.670 kr./uge (99,19 kr./t.)
4. års elever: 4.160 kr./uge (112,43 kr./t.)
Voksenlærlinge: 5.370 kr./uge (145,13 kr./t.)

Ved skoleophold fra 1. juli 2020 og frem får virksomheden automatisk lønrefusion for elever og lærlinge med ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler og restuddannelsesaftaler.

Beløbet for, hvor meget ekstra virksomheden får i forhøjet lønrefusion afhænger af, hvornår skoleopholdet ligger, og hvor meget virksomheden betaler eleven eller lærlingen i ugeløn. Læs mere om forhøjet lønrefusion og satserne her

 

 

SVU 2023

Your Subtitle Goes Here
5

SVU-satsen er for 2022 fastsat til 4.555 kr./uge (123,10 kr./t.). Det svarer til den højeste dagpengesats.

Bemærk, at man skal have været ansat i virksomheden i mindst 26 uger for at være berettiget til SVU.

Mere om SVU – se SVU hjemmesiden.

Kompetencefonde

Your Subtitle Goes Here
5

På de fleste af 3F’s overenskomstområder er der kompetencefonde, der støtter uddannelsesaktiviteter.

MEN støttekriterierne varierer fra område til område. Derfor skal du kigge nærmere på, hvad der gælder for det område, du arbejder med.

Her på Uddannelsesnyt kan du finde information om de mange forskellige 3F-kompetencefonde.

Skolepraktikydelse for 2023 er endnu ikke endelig vedtaget - så foreløbig er taksterne for 2022 aktuelle

Your Subtitle Goes Here
5

Takser for 2022:

Elever på 18 år og derover på hovedforløb vil modtage:

  1. år: 8.861 kr/md
  2. år: 9.750 kr/md
  3. år: 10.785 kr/md
  4. år. 12.696 kr/md

Elever under 18 år vil modtage 3.700 kroner om måneden.

 

Forventet takster for 2023, som fortsat afventer endelig godkendt finanslov

Elever på 18 år og derover på hovedforløb vil modtage:

  1. år: 9.126 kr/md
  2. år: 10.044 kr/md
  3. år: 11.110 kr/md
  4. år. 12.078 kr/md

Elever under 18 år vil modtage 3.813 kroner om måneden.

Løntilskud for EUD-elever og lærlinge, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale

Your Subtitle Goes Here
5

Hvis en lærling/elev har mistet sin praktikplads uden selv at være skyld i det, kan en virksomhed, der viderefører uddannelsesaftalen, få et ekstraordinært løntilskud, når han/hun er i praktik. Situtionen kan fx opstå, hvis den tidligere arbejdsgiver er gået konkurs.

Læs om de økonomiske muligheder her

Befordringstilskud - AMU

Your Subtitle Goes Here
5

I forbindelse med transport mellem bopæl og uddannelsesstedet kan du få befordringstilskud til den del, der ligger udover 24 km t./r. – dog højst 576 km. pr. dag.

Satsen for befordringstilskud er 1,10 kr. pr. kilometer i 2023.

Er du indkvarteret under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til 1) ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering); 2) rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage, og 3) rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage. Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor du er indkvarteret. Du kan højst få tilskud til 400 kilometer pr. rejse.

Du må ikke have en uddannelse, der i niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller en ligestillet uddannelse. Det vil sige, du må ikke have en uddannelse, som i sin tid krævede, at du havde en gymnasial uddannelse for at kunne komme ind. Har du en uddannelse på et højere niveau, kan du ikke få befordringstilskud – medmindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.

Et samlet tilskud pr. uddannelse på under 36,54 kr. udbetales ikke.

Yderligere oplysninger om betingelser, satser m.v. findes her

Virksomhedens økonomi i forbindelse med ansættelse af voksenlærling - et regneark

Your Subtitle Goes Here
5

3F har udarbejdet et VEU-beregning-for-2023 som kan bruges til at udarbejde et overslag over en virksomheds samlede økonomi i forbindelse med at ansætte en eller flere voksenlærlinge.

Praktikpladstilskud til voksenlærlinge

Your Subtitle Goes Here
5

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) støtter virksomheder i “flaskehalsbrancher”, der opkvalificerer specialarbejdere til faglærte. Støtten er på 30 kr. pr. praktiktime (for nogle lediges vedkommende 45 kr./t.). Men det er forskelligt, hvilke fag der gives tilskud til i de 7 RAR, så man må ind og checke listen i det pågældende område for at få klar besked.

Se praktikpladstilskud til voksenlærlig

Tilskud til vognmænd, der uddanner unge lærlinge

Your Subtitle Goes Here
5

TU (Transportens Udviklingsfond, ATL-området) og GUU (Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond, DTL-området) giver et kontant tilskud på 10.000 kr. til virksomheder, der uddanner lærlinge. Det er en betingelse, at virksomheden er bidragyder til TSU eller GUU. DI/ATL-medlemsvirksomheder skal sende ansøgningen til ATL, c/o DI, DK-1787 København V. DE/DTL-virksomheder skal sende ansøgningen til Dansk Erhverv, DK-1217 København K. Kontaktperson i 3F: Leif Michael Larsen (tlf. 8892 1074). Kontaktperson i Dansk Erhverv: Marianne Kragh (tlf. 3374 6187 ) kontaktperson i DI/ATL: Michael Boas Pedersen (tlf. 3377 4827).

 

Lovgivning på SU, SVU og godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Your Subtitle Goes Here
5

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik