UddannelsesNYT                   

l  3F l 3FI l 3F ungdom l 3FA l LO l A4 l Uddannelseskonsulenter i 3F  l  Nyhedsbrev  l  Om os  l  Arkiv l LKV2  l 

HÅNDBOG

l   Industri

l Transport

l Byggeri

l Offentlig gruppe

l Privat service

l Det grønne område

l Ordblinde/talblinde

l FVU, AVU og HF

l Indvandrere

 

l IKV

l AMU

l Lærlinge (EUD)

l EGU

l IGU

l Voksenlærlinge (EUV)

l Uddannelsespakker

l Kompetencefonde

l   Støtte/tilskud

l   Jobrotation

l Planlægning

l LUU

l Skolebestyrelse

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

 

 

NYT OM UDDANNELSE

Fremtidens arbejdsmarked kræver også basale færdigheder

Det skriver direktør Mikkel Haarder, Dansk Evalueringsinstitut (EVA).

“Det at læse, skrive, regne og bruge it er helt afgørende for at kunne tilpasse sig et fremtidigt arbejdsmarkeds krav. Men hver sjette dansker har dårlige læsefærdigheder, knap hver syvende dansker har dårlige regnefærdigheder, og mere end hver fjerde dansker har dårlige it-færdigheder. Hvis ikke vi sætter ind og styrker de basale færdigheder hos den enkelte, risikerer vi, at Danmarks vækst og konkurrenceevne falder i fremtiden. […] Når så mange mangler kompetencer, kommer digitaliseringen på arbejdsmarkedet til at gå langsommere end den ville gøre, hvis flere var i besiddelse af basale kompetencer. Som samfund forsinkes vi dermed i at opnå de gevinster, som digitaliseringen kan give - for eksempel automatiserede og hurtigere arbejdsprocesser, kortere sagsbehandlingstider og mere fleksible samarbejdsformer. […] En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at der er for få, som benytter sig af læsetilbuddet i den forberedende voksenundervisning (FVU), men også, at man ikke rammer målgruppen godt nok, fordi bl.a. mænd og personer i beskæftigelse ikke er flittige nok til at deltage. Der er med andre ord nok at tage fat på, når vi skal sikre grundlaget for Danmarks vækst. Til gengæld er der store gevinster at hente for fremtidens arbejdsmarked, hvis vi evner at få flere mere med, når det gælder basale kompetencer.”

Link til Mikkel Haarders artikel.

Link til oversigt over EVA's evalueringer af læse-, regne- og it-tilbud til voksne.

 

18 erhvervsuddannelser med tilknytning til 3F er udpeget som "fordelsuddannelser"

Erhvervsuddannelserne til anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger, buschauffør (kollektiv trafik), gastronom, glarmester, industrioperatør, landbrug, maskinsnedker, plastmager, procesoperatør, receptionist, tagdækker, teknisk isolatør, tjener, træfagenes byggeuddannelse (tømrer, tækkemand, gulvlægger), turistbuschauffør og chauffør (vejgods) er udpeget til at være fordelsuddannelse.

Men hvad er en fordelsuddannelse?

Det kan du læse om i dette notat - Fakta om fordelsuddannelser - fra Undervisningsministeriet

Her kan du se en liste med alle 33 fordelsuddannelser.

 

Ny pjece om 3F's erhvervsuddannelser

Pjecen 3F Erhvervsuddannelser er udkommet i en ny og ændret udgave.

Her kan du se en skærmversion af pjecen.

Pjecen kan bestilles i 3F's ekspedition, varenr. 6100.

 

Kurser for uddannelsesambassadører

Vil du gerne skabe større interesse for kompetenceudvikling på din arbejdsplads?

Vil du være bedre til at motivere dine kolleger til at deltage i efteruddannelse?
Så er et uddannelsesambassadør-kursus helt sikkert sagen.
Indholdet er:
- Viden om uddannelsessystemet
- Mulighederne for efteruddannelse i din overenskomst
- De økonomiske muligheder i kompetencefonde m.m. i forbindelse med efteruddannelse
- Motivation af kolleger til at deltage i kompetenceudvikling
 -Håndtering af modstand mod uddannelse
Varighed: 2x2 dage - efterfulgt af en opfølgningsdag sammen med de øvrige hold af uddannelsesambassadører.

Her kan du læse mere om kurserne. Samt gå direkte videre til tilmelding.

 

Jobrettede uddannelsespakker - et tilbud til ledige medlemmer

Her kan du se den komplette oversigt over samtlige jobrettede uddannelsespakker, der er godkendt af STAR.

Ledige har mulighed for at følge AMU-kurser. Ikke fuldstændig frit - det skal ske inden for rammerne af de såkaldte jobrettede uddannelsespakker.

Lokalt er der yderligere muligheder, afhængig af, hvilken beskæftigelsesregion, man hører ind under.

Se oversigterne over de lokale muligheder her: Hovedstaden, Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland, Bornholm.