FVU, AVU, dansk som andetsprog – et AVU-tilbud og HF

Her finder du informationer om forberedende voksenundervisning (FVU), Almen undervisning (AVU), herunder dansk som andetsprog og HF-enkeltfag

FVU - forberedende voksenundervisning + FVU-digital og FVU-engelsk

Your Subtitle Goes Here
5

FVU er et tilbud til alle ufaglærte og kortuddannede, der ønsker at styrke deres færdigheder i forhold til læsning, skrivning og regning.

FVU-start er et tilbud til dem, der har dansk som andetsprog.

FVU-dansk har 4 trin.
FVU-matematik har 2 trin.
Bestået trin 4 i dansk og trin 2 i matematik er adgangsgivende til erhvervsuddannelserne.

FVU udbydes af AOF og VUC m.fl.

FVU kan laves sammen med en virksomhed, hvor undervisningen tilpasses arbejdsgangen / arbejdsdagen. Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen eller i fagforeningen.

FVU til ledige kan foregå i 3F-afdelingen, online eller på uddannelsesinstitutionen. Undervisningen er gratis.

UddannelsesGuiden er der en grundig præsentation af FVU (optagelse, undervisningen, niveauer, prøver, økonomi, videreuddannelse m.v.).

FVU digital og FVU-engelsk for både beskæftigede og ledige

Ordningen gælder også for ledige , og dette trådte i kraft den 17.9.2020. Aftalen udløber 2021, da FVU-fagene er en del af trepartsaftalen, der udløber i 2021.

I “Trepart III” (forliget mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter) om voksen- og efteruddannelserne blev det aftalt, at FVU-programmet skal udvides med FVU-digital og FVU-engelsk.
FVU-digital består af undervisning i brugen af digitale værktøjer på basalt niveau, færdigheder i digitale opgaveløsninger og udvikling af digitale kompetencer.
Kurset har 3 trin, der hver varer mellem 20 og 30 timer –se også denne video her.

FVU-engelsk består af undervisning i at samtale, lytte og forstå.
Kurset har 4 trin, der hvert varer 20 og 30 timer – se også denne video her.
Læs mere FVU-digital og FVU-engelsk om de nye FVU-fag

3F’s faktaark – Her kan du se en uddybning af FVU fagene.

AVU - Almen voksenuddannelse

Your Subtitle Goes Here
5

 

Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne over 18 år om at forbedre deres kundskaber i en række almene fag. Der er deltagerbetaling på AVU. Det er typisk 130 kr. pr. fag.

Formålet med almen voksenuddannelse er, at man øger sin faglige viden, indsigt og kritiske sans. Det er et godt grundlag, hvis man vil videre i uddannelsessystemet. 

Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning. Du kan tage et eller flere fag ad gangen.

Niveauer
De enkelte fag udbydes på flere niveauer: Basis, D, E, F, og G.

AVU kan foregå ude i en virksomhed eller i en 3F-afdeling, hvis man lokalt kan samle hele hold. Se Uddannelsesguidens information om AVU.

 

 

 

Dansk som andetsprog - et AVU-tilbud

Your Subtitle Goes Here
5

I AVU-systemet findes tilbuddet dansk som andetsprog. Tilbuddet omfatter 5 forskellige niveauer: Basis, G, F, E og D. Der er adgang til kurserne for personer, der har bestået prøve i dansk 2.
Læs mere om fagene her:

Dansk som andetsprog, basis – Dansk som andetsprog, niveau G – Dansk som andetsprog, niveau F – Dansk som andetsprog, niveau E – Dansk som andetsprog, niveau D

HF-enkeltfag

Your Subtitle Goes Here
5

 

HF-enkeltfag er studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne og omfatter de samme fag og niveauer, som indgår i en ”normal” HF.
Undervisningen foregår fortrinsvis på VUC-centrene. Der undervises om dagen og ved fjernundervisning.
Der er deltagerbetaling pr. fag, typisk 500 kr. I nogle fag er beløbet dog højere.

Mere information om HF-enkeltfag på Uddannelsesguiden og på www.vuc.dk.

ANSVARLIGE FOR OMRÅDE

Leif Michael Larsen

Leif Michael Larsen

Vedr. ordblinde, FVU m.v.

Tlf: 88 92 10 74
E-mail: leif.larsen@3f.dk

Kaj Andersen

Kaj Andersen

Vedr. dansk for indvandrere

Tlf: 88 92 10 86
E-mail: kaj.andersen@3f.dk

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik