LOKALE UDDANNELSESUDVALG

Her finder du inspiration og 3F’s håndbog for dem, der sidder i de lokale uddannelsesudvalg.

Inspiration til medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg

Your Subtitle Goes Here
5

LUU håndbog om arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg – her er der en lang række gode tips til 3F’s repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg.

Industriens Uddannelser har udgivet denne meget grundige publikation se her Industriens LUU håndbog

Se TUR’s temaside om de lokale uddannelsesudvalg – samt Industriens Uddannelsers LUU-vejledning. Her er der mange gode ideer til LUU-arbejdet.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Your Subtitle Goes Here
5

DEG er organisationen for ledelserne og bestyrelserne på landets erhvervsskoler og -gymnasier.

Se DEG’s hjemmeside.

Bemærk specielt afsnittet om bestyrelsesarbejdet. Her er der en sand guldgrube af information og anbefalinger til medlemmerne af skolernes bestyrelser – information, der meget vel kan være relevant også for medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg.

ANSVARLIGE FOR OMRÅDE

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik