Den Offentlige Gruppe

Her findes informationer om erhvervsuddannelser og efteruddannelsesmuligheder på det offentlige område, men også diverse foldere om uddannelsesforløb.

Der er ligeledes viden at finde om de faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg inden for de forskellige brancher samt de tre offentlige kompetencefonde.

 

 

Uddannelsesmetro

Your Subtitle Goes Here
5

Her finder du en oversigt over de uddannelsesmuligheder, som Den offentlige gruppe repræsentere.

Voksenuddannelse.dk

Your Subtitle Goes Here
5

Du kan finde præsentationer af samtlige godkendte AMU-kurser på Velkommen til Voksenuddannelse.dk  Endvidere er det muligt fra denne hjemmeside at tilmelde sig direkte til kurserne.

Uddannelsesforløb med AMU for rengøringsassistenter

Your Subtitle Goes Here
5

Uddannelsesudvalget for rengøring og service har udgivet 11 foldere med inspiration til AMU-kurser, som rengøringsassistenter med fordel kan tage. Hver folder indledes med et overblik over, hvad det kræver at arbejde professionelt med rengøring inden for det pågældende område. Folderne kan være en hjælp til forberedelsen af aftaler om efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Link til pjecerne:
Rengøring brush up
Rengøring i industri og skadeservice
Rengøring i fødevarevirksomheder
Rengøring i private hjem
Rengøring i dag- og døgninstitutioner
Rengøring på hospitaler
Rengøring på hoteller og konferencecentre
Rengøring på kontorer
Rengøring på skoler
Svanemærket rengøring

Har du brug for at blive bedre til at gøre rent og lære mere dansk? Se mulighederne i denne folder.

Guide til elever på serviceassistentuddannelsen + Rasmus Brohave film

Your Subtitle Goes Here
5

3F’s Servicelærling 2022 her orienteres om, hvordan du forholder dig i de forskellige situationer, du kan komme ud i som elev, hvor der er hjælp at hente og elevlønninger både for unge men også voksne elever dvs. over 25 år.

I 2021 blev der lavet en film om serviceassistentuddannelsen med youtuber Rasmus Brohave “Hvad kan jeg blive” se den her 

 

 

Folder om EUD-rengøringsassistent og -rengøringstekniker

Your Subtitle Goes Here
5

Folderen Sådan bliver du rengøringstekniker eller serviceassistent indeholder en kort og klar orientering om uddannelserne – lige til at downloade, printe og dele ud.

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker - herunder nye film om uddannelsen

Your Subtitle Goes Here
5

Som faglært ejendomsservicetekniker kan du varetage drift og vedligeholdelse af bygninger, varme- og ventilationsanlæg. Du kan være med til at optimere energirigtig drift, pleje af udendørs-områder, herunder fx også håndtering af affald m.v. Du kan også servicere de brugere og beboer, der bor i eller benytter bygningerne.

Læs mere om uddannelsen Sådan bliver du ejendomsservicetekniker

Du kan se film, som viser uddannelsens forløb og uddannelsens forskellige kompetencer – du finder filmene her

Uddannelsen til pædagogisk assistent

Your Subtitle Goes Here
5

 Sådan bliver du PAU om uddannelsen til pædagogisk assistent.

Ser PAU lærlinge guiden Her

Der er også lavet en PAU lærlinge guide særligt til unge som du kan finde Her

SUS - Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Your Subtitle Goes Here
5

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat tager sig af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for branchen.

Se sekretariatets hjemmeside https://sus-udd.dk

 

Den Kommunale Kompetencefond

Your Subtitle Goes Here
5

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med 3F. Den Kommunale Kompetencefond støtter med 80 % af udgifterne til efter- og videreuddannelse. De resterende 20 % skal dækkes af arbejdspladsen.

På fondens hjemmeside http://denkommunalekompetencefond.dk/ er der vejledningsmateriale, oplysninger om hvordan du søger, oplysninger om positivlisten m.m.

Pjece til medlemmerne finder du Her

Film om fra ufaglært til faglært – se dem ved at trykke på linkene: https://youtu.be/XkFARLmfiUc

Den Kommunale Kompetencefond – Om Ufaglært til Faglært hos 3F og FOA

Den Regionale Kompetencefond

Your Subtitle Goes Here
5

Det er nu muligt at indsende individuelle ansøgninger og gruppeansøgninger til Den Regionale Kompetencefond. Der kan søges op til 30.000 kr. pr. år.

På fondens hjemmeside: www.denregionalekompetencefond.dk er der vejledningsmateriale, oplysninger om positivliste m.v.

Her finder du en pjece om den regionale kompetencefond.

ANSVARLIGE FOR OMRÅDE

Kaj Andersen

Kaj Andersen

Tlf: 88 92 10 86
E-mail: kaj.andersen@3f.dk

Bettina Vejen Vig

Bettina Vejen Vig

Tlf: 88 92 10 76
E-mail: bettina.vig@3f.dk

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik