VOKSENLÆRLINGE (EUV)

På denne side findes informationer om erhvervsuddannelser for voksne indenfor de forskellige branchen, hvor der er linket direkte til uddannelsernes hjemmeside. Der er også AUB-refusionssats for 2020 og information om tilskudmuligheder. Endelig findes der et regneark, som kan bruges som et pejlemærke til hvad det koster at have en voksenelev.

 

3F-pjece om EUV (erhvervsuddannelse for voksne)

Your Subtitle Goes Here
5

Se 3F´s erhvervsuddannelser
Folderen kan rekvireres fra 3F’s ekspedition – varenr. 6130.

Transport

Your Subtitle Goes Here
5

Voksenlærlinge giver (mange) penge i kassen.

Både vognmanden og chaufførerne kan tjene på Meritvejen (se mere herom på TUR’s hjemmeside). Vognmanden kan hjemtage diverse tilskud fra AUB eller beskæftigelsesregionen. De fleste af overenskomsterne transport- og logistikområdet sikrer en lønstigning på 4 kroner i timen til de medarbejdere, der har svendebrev som faglærte chauffører, lagerarbejdere m.v.

Service

Your Subtitle Goes Here
5

Se Uddannelsesguidens information om EUV-vejen til serviceassistent

PAU, den pædagogiske assistentuddannelse, har et særligt forløb for voksne

AUB-refusionssatser 2022 for voksenlærlinge

Your Subtitle Goes Here
5

AUB’s refusionssats for 2022 for voksenlærlinge 5.360 kr. om ugen

Se mere information her

 

Tilskud til voksenlærlinge

Your Subtitle Goes Here
5

Beskæftigelsesregionerne støtter virksomheder i “flaskehalsbrancher”, der opkvalificerer specialarbejdere til faglærte. Men husk, at der kun kan gives tilskud, hvis voksenlærlingen ikke allerede har en uddannelse. Husk også, at  “gamle” uddannelser der ikke har været brugt i  5 år, regnes som forældet, og der kan ligeledes søges om  tilskud fra  beskæftigelsesregionen.

Kriterierne kan være forskellige i de 8 beskæftigelses-regioner, så man må ind og checke listen i den enkelte beskæftigelsesregion for at få klar besked.

Regneark til beregning af virksomhedens økonomi i forbindelse med ansættelse af voksenlærlinge

3F har udarbejdet et Regnearksom kan bruges til at udarbejde et overslag over en virksomheds samlede økonomi i forbindelse med at ansætte en eller flere voksenlærlinge.

Erhvervsuddannelser på Det offentlige område

Your Subtitle Goes Here
5

På det offentlige område er der udarbejdet en uddannelsesmetro, som kan guide dig igennem; erhvervsuddannelser, efteruddannelsesmuligheder og hvordan du kan søge om tilskud via Kompetencefondene (kommunlat, regionalt og statslig)  Se Uddannelsesmetroen her.

Kontakt

3F’s uddannelseskonsulenter kan hjælpe med yderligere oplysninger. Se oversigten.

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik