Almen uddannelse

FVU, AVU, HF, ordblindhed og uddannelsesmuligheder

Lokale uddannelsesudvalg og skolebestyrelser

Lokale uddannelsesvalg og skolebestyrelser på erhvervsskoler og AMU-centre

Grupper

Byggegruppen, Den Grønne Gruppe, Industrigruppen, Den Offentlige Gruppe, Privat Service, Hotel og Restauration og Transportgruppen

Efteruddannelse

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), lovgivning og inspiration til forskellige uddannelsespakker indenfor forskellige fag

Økonomisk støtte

Jobrotation, kompetencefonde, planlægning af uddannelse, støtte/tilskud

Erhvervsuddannelser

EGU, EUV, IGU og lærlingeforhold

NYT OM UDDANNELSE

3F Uddannelsesnyt

© 3F · Kampmannsgade 4·1790 København V | 70 300 300 | 3f@3f.dk | Privatlivspolitik